Komunikaty

Działki Leśne - zmiany w organizacji ruchu

Od środy  5 lipca 2017 roku, na ulicach Działek Leśnych obowiązywać będą następujące zmiany w organizacji ruchu:

1. ul. Pomorska na odcinku od skrzyżowania z ul. Zjazdową do skrzyżowania z ul. Słupecką zostanie objęta ruchem jednokierunkowym (w kierunku ul. Słupeckiej).
2. ul. Słupecka na odcinku od skrzyżowania z ul. Pomorską do skrzyżowania z ul. Warszawską zostanie objęta ruchem jednokierunkowym (w kierunku ul. Warszawskiej).
3. na ul. Zjazdowej zostanie wprowadzony jednostronny zakaz zatrzymywania- prawa strona w kierunku ul. Pomorskiej.
4. na ul. Pomorskiej zostanie wprowadzony jednostronny zakaz postoju:
  a) od skrzyżowania z ul. Zjazdową do budynku nr 53/55- prawa strona,
  b) od budynku nr 42 do skrzyżowania z ul. Olsztyńską- lewa strona,
  c) od skrzyżowania z ul. Olsztyńską do skrzyżowania z ul. Nowogrodzką- lewa strona,
  d) od skrzyżowania z ul. Nowogrodzką do skrzyżowania z ul. Zakopiańską- lewa strona,
  e) od skrzyżowania z ul. Zakopiańską do skrzyżowania z ul. Słupecką- prawa strona.
5. na ul. Słupeckiej zostanie wprowadzony jednostronny zakaz postoju od budynku nr 6 do skrzyżowania z ul. Warszawską - lewa strona.
6. na ul. Nowogrodzkiej zostanie wprowadzony jednostronny zakaz postoju- od posesji nr 20 do skrzyżowania z ul. Pomorską- prawa strona w kierunku ul. Warszawskiej
7. na ul. Wolności zostanie wprowadzony jednostronny zakaz postoju- od skrzyżowania z ul. Lęborską do skrzyżowania z ul. Sztumską- prawa strona w kierunku ul. Elbląskiej.
8. obowiązująca strefa ograniczonej prędkości zostanie rozszerzona o ulice Kwidzyńską, Pomorską, Zjazdową, Zakopiańską, Urszulanek i Słupecką (odcinek do skrzyżowania z ul. Pomorską do skrzyżowania z ul. Warszawską)