Kluby dziecięce

Rejestr klubów dziecięcych prowadzony przez Prezydenta Miasta Gdyni

Rejestr klubów dziecięcych prowadzony przez Prezydenta Miasta Gdyni

 l.p. 
Nazwa lub imię i nazwisko podmiotu prowadzącego klub dziecięcy / Nazwa klubu dziecięcego
 
Numer NIP / REGON podmiotu prowadzącego klub dziecięcy
 
Miejsce prowadzenia klubu dziecięcego / Liczba miejsc w klubie dziecięcym 
 
Numer akt sprawy / Data wpisu
 1.Jowita Zielinkiewicz/
Kubusiowa Chatka
584-187-19-19/
192801308
81-052 Gdynia
ul. Brodnicka 3
/10 miejsc
OZ.7330.23.2014/
07.10.2014 r.
 2.Krzysztof Wendt/
Fiku Miku
584-253-48-39/
193101642
81-578 Gdynia
ul. Filipkowskiego 1/U3-U4
/15 miejsc
OZ.7330.24.2014/
07.10.2014 r.
 3.Beata Freiberg
/Muszelka
586-203-72-68
/220272811
81-571 Gdynia
ul.Chwaszczyńska 49A/2/
20 miejsc
OZ.7330.30.2014/
29.12.2014r.
 4. Marianna Grabowska-Żur /AQQ Montessori 604-000-82-12/221955950 81-249 Gdynia ul. Kapitańska 45A OZ.7330.33.2015/
12.03.2015 r.
 5Little Umbrella sp. z o. o. Gdańsk ul. Toruńska 18B/C /"Little Umbrella"  583-315-95-20/221876563 81-573 Gdynia ul. Ks. Siega 6 OZ.7330.20.2016/
05.12.2016 r.

Rejestr Klubów Dziecięcych