Kluby dziecięce

Rejestr klubów dziecięcych prowadzony przez Prezydenta Miasta Gdyni

Rejestr klubów dziecięcych prowadzony przez Prezydenta Miasta Gdyni

 l.p.  
Nazwa lub imię i nazwisko podmiotu prowadzącego klub dziecięcy / Nazwa klubu dziecięcego
 
Numer NIP / REGON podmiotu prowadzącego klub dziecięcy
 
Miejsce prowadzenia klubu dziecięcego / Liczba miejsc w klubie dziecięcym 
 
Numer akt sprawy / Data wpisu
 1. Jowita Zielinkiewicz
Kubusiowa Chatka
 584-187-19-19
192801308
81-052 Gdynia
ul. Brodnicka 3
10 miejsc
 OZ.7330.23.2014
07.10.2014 r.
 2. Agnieszka Kaźmierska
Fiku Miku
588-242-76-01
3677107802
81-578 Gdynia
ul. Filipkowskiego 1/U3-U4
15 miejsc
 OZ.7330.24.2014
07.10.2014 r.
 3.  Marianna Grabowska-Żur AQQ Montessori  604-000-82-12
221955950
81-249 Gdynia
ul. Kapitańska 45A
15 miejsc
 OZ.7330.33.2015
12.03.2015 r.
4. Aleksandra Bujak
"Świat Małego Odkrywcy"
 586-231-05-05
365505757
81-051 Gdynia
ul. Wejherowska 19
15 miejsc
OZ.7330.17.2017
26.10.2016 r.
 5. Little Umbrella sp. z o. o. Gdańsk ul. Toruńska 18B/C
"Little Umbrella" 
 583-315-95-20
221876563
81-573 Gdynia
ul. Ks. Siega 6
15 miejsc
 OZ.7330.20.2016
05.12.2016 r.
6. Natalia Kalinowska
NaMaKids
588-242-95-92
367651434
81-187 Gdynia
ul. Jantarowa 13/3
OZ.7330.23.2017
28.09.2017 r.
7 TABALUGA
Tamara Hebel
958-035-14-70 81-628 Gdynia
ul. Długa 7A
DZ.7330.17.2017