Kąpieliska morskie w Gdyni

Kąpieliska morskie w Gdyni

Zgodnie z delegacją zawartą w art. 34a ust. 1 ustawy Prawo wodne (jednolity tekst Dz.U.2015.469 j.t.) Rada Miasta Gdyni podjęła w dniu 20 kwietnia 2016 r. uchwałę Nr XX/490/16 w sprawie wykazu kąpielisk na obszarze morskim przyległym do Gminy miasta Gdyni w roku 2016. Zgodnie z treścią uchwały na terenie Gminy Miasta Gdyni funkcjonować będą w roku 2016 cztery kąpieliska:

  1. kąpielisko Gdynia Śródmieście – obejmujące 200 m linii brzegowej,
  2. kąpielisko Gdynia Redłowo – obejmujące 200 m linii brzegowej,
  3. kąpielisko Gdynia Orłowo – obejmujące 100 m linii brzegowej,
  4. kąpielisko Gdynia Babie Doły – obejmujące 100 m linii brzegowej,

Gdyńskie Centrum Sportu, będące organizatorem kąpielisk, zarządza stroną internetową www.gdyniasport.pl/plaze, na której znajduje się dokładna mapa kąpielisk, a codziennie do godz. 10.00 rano ukazują się informacje z każdego kąpieliska dotyczące warunków atmosferycznych takich jak: aktualna temperatura powietrza, wody, stanu morza oraz warunków kąpielowych.

 

 

 

 

Dla wszystkich kąpielisk, przygotowano, zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie profilu wody w kąpielisku (Dz.U.11.36.191), profile wody w gdyńskich kąpieliskach (aktualizacja danych z dnia 09.12.2016r.):

 

1. kąpielisko Gdynia Śródmieście

2. kąpielisko Gdynia Redłowo

3. kąpielisko Gdynia Orłowo

4. kąpielisko Gdynia Babie Doły