Informator o placówkach

Gimnazja

Gimnazjum nr 1 im. Gdyńskich Harcerzy II Rzeczypospolitej Polskiej
Od 1.09.2017 r. XVII Liceum Ogólnokształcące
tel/fax: 0-58 620 33 16
81-364 Gdynia ul. 10 Lutego 26
dyrektor: mgr Oktawia Gorzeńska
Internet: www.gim1gdynia.com
e-mail: sekretariat@gim1gdy.pl

Gimnazjum nr 2
Od 1.09.2017 r. włączenie do Szkoły Podstawowej nr 26

tel: 0-58 620 30 02, fax: 0-58 661 92 54
80-327 Gdynia ul. Wolności 25
dyrektor: mgr Lidia Łączyńska
Internet: www.gim2gdynia.pl
e-mail: gim2gdynia@tlen.pl

Gimnazjum nr 3
Od 1.09.2017 r. włączenie do Szkoły Podstawowej nr 40

tel/fax: 0-58 623 67 45
81-008 Gdynia ul. Gospodarska 1
dyrektor: mgr Dorota Szymańska
Internet: www.gimnazjum3.gdynia.pl
e-mail: biuro@gimnazjum3.gdynia.pl

Gimnazjum nr 4
Od 1.09.2017 r. przekształcenie w Szkołę Podstawową nr 52
tel/fax: 0-58 663 79 88, 506 162 074
81-228 Gdynia ul. Okrzei 6
dyrektor: mgr Ewa Pietrzak
Internet: www.gimnazjum4.eu
e-mail: sekretariat@gimnazjum4.eu

Gimnazjum nr 5
(Zespół Szkół Nr 5)
Od 1.09.2017 r. przekształcenie ZS nr 5 w Szkołę Podstawową nr 8
tel/fax: 0-58 624 84 62
81-522 Gdynia ul. Orłowska 27/33
dyrektor: mgr Marzena Adamska
Internet: www.zs5gdynia.pl
e-mail: gim5orlowo@wp.pl

Gimnazjum nr 7
(Zespół Szkół Nr 6)
Od 1.09.2017 r. przekształcenie ZS nr 6 w Szkołę Podstawową nr 11
tel 0-58 664 69 05, fax: 0-58 664 78 76
81-533 Gdynia ul. Wrocławska 52
dyrektor: mgr Sławomir Wiśniewski
Internet: www.zs6gdynia.pl
e-mail: szkola11@go2.pl

Gimnazjum nr 8
(Zespół Szkół nr 7)
Od 1.09.2017 r. przekształcenie ZS nr 7 w Szkołę Podstawową nr 12
tel: 0-58 624 04 07, fax: 0-58 624 23 63
81-629 Gdynia ul. Stawna 2-6
dyrektor: mgr Dorota Skulska-Wittbrodt
Internet: www.zs7.gdynia.pl
e-mail: sekretariat@zs7gdynia.edu.pl

Sportowe Gimnazjum nr 9 im. Józefa Wybickiego
(Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących)
Od 1.09.2017 r. włączenie Sportowego Gimnazjum nr 9 do Sportowej Szkoły Podstawowej nr 14

tel: 0-58 620 56 55
81-384 Gdynia ul. Władysława IV 54
dyrektor: Marek Prusak
Internet: www.zsso.jou.pl
e-mail: zsso@zsso.gdynia.pl, sekretariat@zsso.gdynia.pl, szkola@zsso.gdynia.pl

Gimnazjum nr 10 im. Zjednoczonej Europy
(Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6)
Od 1.09.2017 r. przekształcenie Gimnazjum nr 10 w Szkołę Podstawową nr 53

tel: 0-58 622 22 24, fax: 0-58 622 88 99
81-453 Gdynia ul. Gen. J. Hallera 9
dyrektor: mgr inż. Jolanta Kasperek - Sut
Internet: www.gimnazjum10.pl
e-mail: sekretariat@gimnazjum10.pl

Gimnazjum nr 11 im. Polskich Noblistów
Od 1.09.2017 r. przekształcenie Gimnazjum nr 11 w Szkołę Podstawową nr 51
tel/fax: 0-58 621 72 24
81-392 Gdynia ul. Słowackiego 53
dyrektor: mgr Danuta Maliszewska
Internet: www.gim11gdynia.pl
e-mail: gim11gdynia@poczta.fm

Gimnazjum nr 12
(Zespół Szkół nr 9)
Od 1.09.2017 r. przekształcenie ZS nr 9 w Szkołę Podstawową nr 31

tel: 0-58 782 11 51, fax: 0-58 782 11 50
81-007 Gdynia ul. Chylońska 227
dyrektor: mgr Aleksander Kuźmin
Internet: www.zs9gdynia.pl
e-mail: zs9cisowa@gmail.com

Gimnazjum nr 13
(Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5)

tel: 0-58 623 12 27, fax: 0-58 663 30 72
81-049 Gdynia ul. Wejherowska 55
dyrektor: mgr Ewa Piątek
Internet: www.gimnazjum.zso5.gdynia.pl
e-mail: liceum@zso5.gdynia.pl

Gimnazjum nr 14 im. Jana Radtkego
(szkoła funkcjonuje do wygaśnięcia, czyli do 31.08.2018 r.)
tel: 0-58 665 03 13, fax: 0-58 665 36 36
81-155 Gdynia ul. Płk. Dąbka 207
dyrektor: mgr Anna Wilczyńska
Internet: www.gim14gdynia.pl
e-mail: sekretariat@gim14gdynia.pl

Gimnazjum nr 15 im. Królowej Jadwigi
(Zespół Szkół nr 10. Od 1.09.2017 r. zmiana nazwy na Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2)

Od 1.09.2017 r. przekształcenie ZS nr 10 w Szkołę Podstawową nr 42
tel: 0-58 629 20 00, 58 781 71 20, fax: 0-58 668 33 38
81-597 Gdynia ul. L. Staffa 10
dyrektor: mgr Grażyna Wojciechowska
Internet: www.zs10.gdynia.pl
e-mail: poczta@zs10.gdynia.pl

Gimnazjum nr 16
(Zespół Szkół nr 11)
Od 1.09.2017 r. przekształcenie ZS nr 11 w Szkołę Podstawową nr 43

tel: 0-58 625 57 09
81-185 Gdynia ul. Porębskiego 21
dyrektor: mgr Judyta Śliwińska
Internet: www.sp43gdynia.pl
e-mail: zs11gdynia@wp.pl

Gimnazjum nr 17
(Zespół Szkół nr 12)

Od 1.09.2017 r. przekształcenie ZS nr 12 w Szkołę Podstawową nr 44
tel: 0-58 625 48 25, 0-58 665 54 31, fax: 0-58 665 54 31
81-157 Gdynia ul. Mjr H. Sucharskiego 10
dyrektor: Andrzej Bodnar
Internet: www.zs12gdynia.pl
e-mail: gim17gdynia@wp.pl

Gimnazjum nr 18
(Zespół Szkół nr 13
)
Od 1.09.2017 r. przekształcenie ZS nr 13 w Szkołę Podstawową nr 46

tel/fax: 0-58 629 12 69
81-571 Gdynia ul. Chwaszczyńska 26
dyrektor: mgr Andrzej Gogola
Internet: www.zs13gdynia.pl
e-mail: zsznr13@poczta.fm

Gimnazjum nr 19
(Zespół Szkół nr 14. Od 1.09.2017 r. zmiana nazwy zespołu na Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3)

Od 1.09.2017 r. przekształcenie Gimnazjum nr 19 do Szkoły Podstawowej nr 47
tel: 0-58 629 00 37, fax: 0-58 629 07 73
81-589 Gdynia ul. Nagietkowa 73
dyrektor: Krzysztof Jankowski
Internet: www.zs14gdynia.home.pl
e-mail: zs14gdynia@poczta.fm 

Gimnazjum nr 20
(Zespół Szkół nr 15)
Od 1.09.2017 r. przekształcenie ZS nr 15 w Szkołę Podstawową nr 48

tel: 0-58 621 40 35, 0-58 621 40 36
81-601 Gdynia ul. Jowisza 60
dyrektor: Bogdan Zajdziński
Internet: www.zs15gdy.webd.pl
e-mail: sekretariat@zs15.pl

Gimnazjum Specjalne nr 21
(Zespół Szkół Specjalnych nr 17)
Od 1.09.2017 r. włączenie Gimnazjum Specjalnego nr 21 do Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 24
tel/fax: 0-58 620 72 25
81-311 Gdynia ul. Witomińska 25/27
dyrektor: mgr Krystyna Zdunek
Internet: www.zss17.org
e-mail: sekretariat@zss17.org

Gimnazjum nr 23
(Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2)

tel/fax: 0-58 620 17 50
81-327 Gdynia ul. Wolności 22 B
dyrektor: mgr inż. Elżbieta Zaręba
Internet: www.lo2gdynia.pl
e-mail: sekretariat@lo2gdynia.pl

Gimnazjum nr 24
(Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1)

tel/fax: 0-58 622 18 33, fax: 0-58 712 63 06
 81-405 Gdynia ul. Legionów 27
dyrektor: mgr Wiesław Kosakowski
Internet: www.lo3.gdynia.pl
e-mail: sekretariat@lo3.gdynia.pl

Gimnazjum nr 25 dla Dzieci Niedosłyszących
(Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6)
Od 1.09.2017 r. włączenie Gimnazjum nr 25 dla Dzieci Niedosłyszących do Szkoły Podstawowej nr 49 Dla Dzieci Niedosłyszących
tel: 0-58 622 22 24, fax: 0-58 622 88 99
81-453 Gdynia ul. Gen. J. Hallera 9
dyrektor: mgr inż. Jolanta Kasperek-Sut
Internet: www.gimnazjum10.pl
e-mail: sekretariat@gimnazjum10.pl

Gimnazjum Specjalne nr 26 Dla Dzieci Przewlekle Chorych
(Zespół Szkół Specjalnych nr 17)
Od 1.09.2017 r. włączenie Gimnazjum nr 26 Dla Dzieci Przewlekle Chorych do Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 38 dla Dzieci Przewlekle Chorych

tel: 1) 0-58 666 57 80, 2) 0-58 699 82 82, fax: 0-58 620 72 25
1) 81-348 Gdynia ul. Wójta Radtkego 1
2) 81-319 Gdynia ul. Powstania Styczniowego 1
dyrektor: mgr Krystyna Zdunek
Internet: www.zss17.org
e-mail: sekretariat@zss17.org

Gimnazjum nr 28
(Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7)
tel./fax: 0-58 625 44 68
81-109 Gdynia, ul. Dickmana 14
dyrektor: Dorota Dunst
Internet: www.vlogdynia.pl
e-mail: vlogdynia@o2.pl

Gimnazjum Katolickie im. Jana Pawła II
tel/fax: 0-58 665 42 80
81-168 Gdynia Plac Św. Andrzeja 2
dyrektor: mgr Alina Wandtke
Internet: www.katolik.info.pl
e-mail: katolik@diecezja.gda.pl

Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych
(Zespół Szkół Plastycznych)

tel: 0-58 624 82 13, 0-58 624 82 62, fax: 0-58 624 82 13
81-522 Gdynia ul. Orłowska 39
dyrektor: mgr Marek Lis
Internet: www.zsplast.gdynia.pl
e-mail: sekretariat@zsplast.gdynia.pl