Informator gimnazjalisty

Mobilny informator dla gimnazjalistów

Gimnazjaliści z klas III rozpoczęli intensywne przygotowania do wyboru szkoły ponadgimnazjalnej. Aby ułatwić im podjęcie tej ważnej decyzji, stworzony został informator, z którego swobodnie można korzystać także na urządzeniach mobilnych: www.gimnazjanastart.pl

Rekrutacja do gdyńskich  szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2016/2017 przeprowadzona jest w formie elektronicznej w terminie od 9 maja do 22 czerwca. Kandydat rejestruje się w systemie na stronie: www.nabor-pomorze.edu.com.pl/Kandydat

Kandydat spoza Gdyni zakłada indywidualne konto dostępu do systemu (samodzielnie lub z pomocą szkoły pierwszego wyboru), a następnie wprowadza swoje dane osobowe.

Wszelkie informacje dotyczące oferty edukacyjnej, etapów rekrutacji, terminów czy sposobu przeliczania ocen na punkty, znaleźć można w wydanym Informatorze o gdyńskich szkołach ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2016/2017, który dostępny jest w wersji papierowej w Wydziale Edukacji przy ul. 10 Lutego 24 (pokój 603, VI piętro) lub na stronie: www.gimnazjanastart.pl

Zapraszamy także do obejrzenia spotu, promującego gdyńskie szkolnictwo ponadgimnazjalne: