Gdyńska Rada Działalności Pożytku Publicznego

Gdyńska Rada Działalności Pożytku Publicznego

 

          Ważną i niezwykle cenną rolę w gdyńskim modelu demokracji lokalnej odgrywają zespoły konsultacyjne z udziałem przedstawicieli sektora pozarządowego, wśród których wymienić należy przede wszystkim Gdyńską Radę Działalności Pożytku Publicznego, będącą ciałem doradczym prezydenta Gdyni w sprawach dotyczących współpracy gminy z III sektorem.

          W skład Rady wchodzą członkowie organizacji pozarządowych działających w różnych obszarach aktywności, przedstawiciele Rady Miasta Gdyni oraz osoby delegowane przez prezydenta Miasta Gdyni. 

          Członkowie Rady uczestniczą między innymi w posiedzeniach Komisji Oceniających, zajmujących się opiniowaniem wniosków złożonych w otwartych konkursach ofert ogłaszanych przez prezydenta Gdyni.

         Obsługę Rady zapewnia Samodzielny Referat ds. organizacji pozarządowych - 58 662 36 78, e-mail: ngo@gdynia.pl 

         Kontakt z Radą za pośrednictwem poczty e-mail: grdpp@gdynia.pl