Dzienni opiekunowie

Wykaz Dziennych Opiekunów

WYKAZ DZIENNYCH OPIEKUNÓW
PROWADZONY PRZEZ PREZYDENTA MIASTA GDYNI
 lp.  Imię  Nazwisko Miejsce sprawowania opieki Data wpisu do wykazu Data wykreślenia z wykazu
 1. Małgorzata  Fafińska ul. Wielkopolska 393, 81-531 Gdynia 17.06.2014r.  
 2. Katarzyna  Mazurkiewicz ul. Wielkopolska 393, 81-531 Gdynia 17.06.2014r.  
 3. Monika  Pitrowska ul. Wielkopolska 393, 81-531 Gdynia 17.06.2014r.  
 4. Jurgita  Kubylis ul. I AWP 30
81-412 Gdynia
04.07.2014r.  11.09.2017r.
 5. Angelika  Małachowska ul. I AWP 30
81-412 Gdynia
04.07.2014r.  11.09.2017r.
 6. Maria  Skiba ul. Hetmańska 27
81-412 Gdynia
04.07.2014r.  23.03.2015r.
 7. Patrycja  Paczyńska ul. Hetmańska 27
81-412 Gdynia
04.07.2014r.  23.03.2015r.
 8. Ewelina  Kwiel ul. Poziomkowa 88, 81-589 Gdynia 01.09.2014r.  
 9. Agnieszka  Stalis ul. Poziomkowa 88, 81-589 Gdynia 01.09.2014r.  07.01.2015r.
 10. Karolina  Grząbkowiak ul. I AWP 30
81-412 Gdynia
24.11.2014r.  12.09.2016r.
 11  Agnieszka  Matuszak   ul. Sosnowa 8
81-604 Gdynia
 25.02.2015r.  
 12 Wioletta    Robak ul. Sosnowa 8
81-604 Gdynia
25.02.2015r.   01.06.2015r.
 13  Sonia  Michalak  ul. I AWP 30
81-412 Gdynia
 23.03.2015r.  12.09.2016r.
 14  Monika  Górska  ul. Sosnowa 8
81-604 Gdynia
 01.06.2015r.  29.02.2016r.
 15  Ewa  Borzyszkowska  ul. Sosnowa 8
81-604 Gdynia
 01.06.2015r.  29.02.2016r.
16 Katarzyna    Rybka ul. I AWP 30
81-412 Gdynia
 08.06.2015r.  11.09.2017r.
 17  Maria  Skiba  ul. Wiczlińska 91P
81-577 Gdynia
 24.06.2015r.  
 18 Agata    Zielińska ul. Wiczlińska  91P
81-577 Gdynia
 24.06.2015r.  
 19  Agnieszka  Welfle-Pobłocka ul. Wiczlińska 91P
81-577 Gdynia
 24.06.2015r.  06.03.2018r.
 20  Anna Maria  Bączkowska  ul.Poziomkowa 88 81-589 Gdynia  30.06.2015r.  
 21 Agnieszka  Gęsikowska   ul. Żniwna 43
81-586 Gdynia
 03.09.2015r.  
 22  Magdalena  Gawecka   ul. Strzelców 46/2
81-586 Gdynia
 10.09.2015r.  11.07.2016r.
 23 Magdalena  Szmidt ul. Strzelców 46/2
81-586 Gdynia
 10.09.2015r.  
 24 Elżbieta   Kowalska ul. Sosnowa 8
81-604 Gdynia
 05.10.2015r.  18.11.2015r.
 25 Joanna   Jankowska ul. Strzelców 46/2
81-586 Gdynia
 06.10.2015r.  18.11.2015r.
 26  Aleksandra  Curyłło ul. Strzelców 46/2
81-586 Gdynia
 18.11.2015r.  19.05.2017r.
 27 Sylwia    Sielicka ul. Wesoła 24
81-578
 01.12.2015r.  
 28 Milena  Szajda-Malinowska ul. Żniwna 43
81-586 Gdynia
 01.12.2015r.  24.04.2017r.
 29 Magdalena  Kucharska ul.Poziomkowa 88 81-589 Gdynia  01.01.2016r.  
 30  Monika  Bączkowska ul.Poziomkowa 88 81-589 Gdynia  01.01.2016r.  
 31  Anna  Guzik  ul. Sosnowa 8
81-604 Gdynia
 01.03.2016r.  14.12.2017r.
 32  Anna  Kaszuba  ul. Sosnowa 8
81-604 Gdynia
 01.03.2016r.  07.02.2017r.
 33 Aleksandra   Mokwa ul. Wrocławska 100C
81-530 Gdynia
 18.03.2016r.  
 34  Beata  Freiberg ul. Chwaszczyńska 75
81-571 Gdynia
 04.05.2016r.  05.03.2018r.
 35  Natalia  Gierczak Chwaszczyńska 75
81-571 Gdynia
 04.05.2016r.  
 36 Alicja   Zasłona ul. Strzelców 46/2
81-586 Gdynia
 11.07.2016r.  
 37  Klaudia  Śledź ul. Wesoła 24
81-578 Gdynia
 01.08.2016r.  31.10.2017r.
 38  Karolina  Maćkowska ul. Wesoła 24
81-578 Gdynia
 01.08.2016r.  
 39 Magdalena   Gac ul. Wrocławska 100C
81-530 Gdynia
 07.09.2016r.  06.10.2016r.
 40  Małgorzata  Koprowska ul. I AWP 30
81-383 Gdynia
 12.09.2016r.  16.05.2017r.
 41  Ewa  Januszewska ul.I AWP 30
81-383 Gdynia
 12.09.2016r.  16.05.2017r.
 42  Karolina Trzonkowska ul. I AWP 30
81-383 Gdynia
 12.09.2016r.  31.12.2017r.
 43  Edyta  Gejdel ul. I AWP 30
81-383 Gdynia
 12.09.2016r.  31.12.2017r.
 44 Aleksandra   Koszczyńska ul. Chwaszczyńska 75
81-571 Gdynia
 10.10.2016r.  
 45  Justna Jancewicz  ul. Siewna 2
81-574 Gdynia
 28.11.2016r.  
 46  Adrianna Zawadzka  ul. Siewna 2
81-574 Gdynia
 28.11.2016r.  
 47  Pamela Szyszka ul. Siewna 2
81-574 Gdynia
 28.11.2016r.  
 48 Aleksandra Szenk ul. Siewna 2
81-574 Gdynia
 28.11.2016r.  
 49  Aleksandra Radovic  ul. Sosnowa 8
81-604 Gdynia
 07.02.2017r.  
 50  Magdalena  Woźniak ul. Sosnowa 8
81-604 Gdynia
 07.02.2017r.  14.12.2017r.
51 Angelika Gojtowska ul. Chwaszczyńska 75
81-571 Gdynia
31.03.2017r. 01.09.2017r.
52 Milena Szajda-Malinowska ul. Wesoła 24
81-578 Gdynia
20.04.2017r.
53 Magdalena Krause ul. Wrocławska 100C
81-530 Gdynia
20.04.2017r.
54 Dominika Kwiecień ul. Wrocławska 100C
81-530 Gdynia
20.04.2017r.
55 Sylwia Kachelska ul. Bosmańska 48/2
81-114 Gdynia
24.04.2017r.
56 Aleksandra Krysz ul. Bosmańska 48/2
81-114 Gdynia
24.04.2017r. 02.11.2017r.
57 Monika Ceplin ul. Bosmańska 48/2
81-114 Gdynia
24.04.2017r.
58 Iwona Pigła-Kwidzińska ul. Żniwna 43
81-586 Gdynia
24.04.2017r. 30.11.2017r.
59 Aleksandra Curyłło ul. I AWP 30
81-383 Gdynia
20.05.2017r. 31.12.2017r.
60 Dorota Ciszewska ul. I AWP 30
81-383 Gdynia
11.05.2017r.
61 Bogumiła Sasak ul. Strzelców 46/2
81-586 Gdynia
19.05.2017r.
62 Izabela Selib ul. Poziomkowa 88
81-589 Gdynia
02.03.2017r.
63 Kamila Nowicka ul. Poziomkowa 88
81-589 Gdynia
01.08.2017r.
64 Katarzyna Malczewska ul. Benisławskiego 12
81-173 Gdynia
01.09.2017r.
65 Justyna Paterek ul. Benisławskiego 12
81-173 Gdynia
01.09.2017r.
66 Teresa Nowak ul. I AWP 30
81-383 Gdynia
11.09.2017r. 31.12.2017r.
67 Lucyna Dąbrowska ul. Chwaszczyńska 75
81-571 Gdynia
01.09.2017r.
68 Emilia Smużyńska ul. Siewna 2
81-574 Gdynia
15.09.2017r.
69 Małgorzata Bączkowska ul. Benisławskiego 12
81-173 Gdynia
19.10.2017r.
70 Ewelina Grudka ul. Wesoła 24
81-578 Gdynia
26.10.2017r.
71 Agata Zoremba ul. Wesoła 24
81-578
26.10.2017r.
72 Justyna Nowakowska ul. Wesoła 24
81-578
26.10.2017r.
73 Magdalena Lipka ul. Wesoła 24
81-578
26.10.2017r.
74 Aleksandra Kępkowska ul. Benisławskiego 12
81-173 Gdynia
02.11.2017r.
75 Jolanta Necmer ul. Kapitańska 45A
81-249 Gdynia
02.11.2017r.
76 Maria Markiel ul. Kapitańska 45A
81-249 Gdynia
02.11.2017r.
77 Edyta Rutkowska ul. Wiczlińska 91P
81-577 Gdynia
07.11.2017r.
78 Marlena Jóskowska ul. Wiczlińska 91P
81-577 Gdynia
07.11.2017r.
79 Jolanta Welfle ul. Wiczlińska 91P
81-577 Gdynia
07.11.2017r.
80 Mirosława Labuda ul. Wiczlińska 91P
81-577 Gdynia
07.11.2017r.
81 Monika Bruhn ul. Wiczlińska 91P
81-577 Gdynia
07.11.2017r.
82 Natalia Wolszon ul. Chwaszczyńska 75
81-571 Gdynia
17.11.2017r. 05.03.2018r.
83 Aneta Roczniak ul. Siewna 2
81-574 Gdynia
01.11.2017r.
84 Marta Gawin ul. Żwirki i Wigury 15
81-387 Gdynia
20.11.2017r.
85 Dorota Czarnecka ul. Bosmańska 48/2
81-114 Gdynia
02.11.2017r.
86 Agata  Lewandowska ul. Siewna 2,
81-574 Gdynia
01.12.2017r.
87 Joanna Pryszczepko ul. Sosnowa 8
81-604 Gdynia
14.12.2017r.
88 Marta Małowiecka ul. Sosnowa 8
81-604 Gdynia
14.12.2017r.
89 Karolina Miller ul. Żołnierzy I AWP 30/1
81-383 Gdynia
01.01.2018r.
90 Joanna Hoffmann ul. Żołnierzy I AWP 30/1
81-383 Gdynia
01.01.2018r.
91 Agnieszka Rytlewska ul. Żołnierzy I AWP 30/1
81-383 Gdynia
01.01.2018r.
92 Katarzyna Piotrowska ul. Żniwna 43
81-586 Gdynia
01.12.2017r.
93 Paulina Lipska ul. Wrocławska 100c 81-530 Gdynia 15.01.2018r.
94 Aleksandra Koszczyńska ul. Chwaszczyńska 75 81-571 Gdynia 15.01.2018r. 05.03.2018r.
95 Lucyna Dąbrowska ul. Chwaszczyńska 75 81-571 Gdynia 15.01.2018r. 05.03.2018r.