Dofinansowanie inwestycji ekologicznych

Program "Czyste powietrze" - nowość dla właścicieli budynków mieszkalnych

Gdynia to miasto pełne zieleni, dzielnica Mały Kack.

Program „Czyste Powietrze” ma charakter ogólnopolski, na jego realizację przeznaczono kwotę 103 miliardów złotych, zaś realizacja programu ma trwać do 2029 roku. Środki finansowe będą rozdzielane za pośrednictwem Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z czego prawie 62% tych środków zostanie przyznanych w formie dotacji. Start programu przewidywany jest na 01 września 2018r.

Z pozyskanych środków będzie można wymienić stary piec  na nowy (tylko wtedy gdy ma możliwości przyłączenia budynku do miejskiej sieci grzewczej lub do sieci gazowej) i przeprowadzić termomodernizację budynku, która zmniejszy koszty ogrzewania. Można starać się o dotację lub o pożyczkę lub połączyć obie formy wsparcia. Wielkość dotacji może stanowić nawet 90% kosztów kwalifikowanych i będzie uzależniona od dochodu netto na osobę w rodzinie. Aby uzyskać najwyższy poziom dofinansowania udokumentowany dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie może przekroczyć 600zł. W przypadku gdy taki dochód wynosi więcej niż 1600 zł dotacja wynosi 30%. Uruchomiona została specjalna ekolinia telefoniczna +48 22 5 433 433, gdzie udzielane są informacje na temat programu. Wg informacji Ministerstwa Finansów od 2019 r. dotacje przekazywane przez NFOŚiGW w ramach Programu „Czyste Powietrze” nie będą traktowane jako dochód podatnika, z wyłączeniem 2018r.
 
Najważniejsze informacje o programie „Czyste Powietrze”:

• z programu mogą skorzystać osoby fizyczne - dysponujacy budynkiem 1 
   lub 2 rodzinnym, posiadający do 1.01.2018r. piec lub kocioł na
   paliwo  stałe (węgiel, koks, drewno)
.
• może to też być budynek w budowie, ale wówczas nie będą przydzielane 
  środki na termomodernizację.
• termomodernizacja tylko dla budyków które uzyskały pozwolenie na
  budowę przez 15.12.2002.
• budynek powinien mieć status budynku mieszkalnego przez cały rok, zaś 
  wielkość powierzchni na ktorej prowadzona jest dzialalność gospodarcza
  nie  moze przekroczyć 30%
• finansowana bedzie wymiana ogrzewania na węzły cieplne (przyłączenia do 
  miejskiej sieci ciepłowniczej),  kotły gazowe kondensacyjne, olejowe, pompy
  ciepła oraz systemy ogrzewania elektrycznego.  Pozostałe źródła ogrzewania
  mogą liczyć tylko na pożyczki.
• wydatki na ten cel nie mogą być mniejsze niż 7tys.zł. 
• maksymalna wysokość kosztu kwalifikowanego to 53tys.zł.
• 3 możliwe formy finansowania: dotacja, dotacja +pożyczka, pożyczka
• okres spłaty pożyczki – do 15 lat z półroczną karencją spłaty, przy  
  preferencyjnym oprocentowaniu 2-4% w skali roku.
• dotacje i pożyczki mogą być przyznane osobom, które planują rozpoczęcie inwestycji, są w trakcie jej realizacji, a także tym, którzy ją zakończyli (koszty muszą być poniesione po 01.01.2018r.).

Więcej informacji na temat programu „Czyste Powietrze”:
 www.wfos.gdansk.pl, www.bosbank.pl/
e-mail: doradcy@wfos.gdansk.pl,
tel. +48 58 743 18 00
tel. +48 22 5 433 433