Biuro Prezydenta

Biuro Prezydenta


Kierownik referatu Biuro Prezydenta
Dominika Zabrocka

Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
pokój: 114
telefon: 58 66 88 385
fax: 58 620 99 11
e-mail: biuroprezydenta@gdynia.pl 

Biuro Prezydenta odpowiada za wykonywanie zadań związanych z obsługą oraz prowadzeniem spraw dotyczących współdziałania prezydenta i wiceprezydentów miasta z różnymi podmiotami; wdrożeniami i programami dotyczącymi wspierania i rozwoju samorządu terytorialnego, protokołem, sytuacjami kryzysowymi i kontrolą, a w szczególności za:

1. prowadzenie spraw związanych z organizacją i przebiegiem kontaktów prezydenta i wiceprezydentów miasta z instytucjami i podmiotami;
2. asystowanie prezydentowi i wiceprezydentom miasta podczas spotkań i wyjazdów służbowych;
3. ewidencję i nadzór nad realizacją ustaleń podjętych na naradach z udziałem prezydenta miasta;
4. realizowanie zadań związanych z funkcjami reprezentacyjnymi i obowiązkami protokolarnymi prezydenta miasta;
5. prowadzenie spraw dotyczących projektów, konkursów oraz przedsięwzięć z udziałem organów miasta;
6. przygotowywanie koncepcji negocjacyjnych, projektów i porozumień;
7. podejmowanie działań z zakresu komunikacji społecznej;
8. kreowanie i promocję imprez kulturalnych prezentujących miasto;
9. podejmowanie i inicjowanie działań mających na celu upowszechnienie wiedzy o Gdyni wśród mieszkańców miasta;
10. realizację zadań wynikających z przyjętej polityki wizerunkowej miasta;
11. prowadzenie aktualnego wykazu, banku danych i informacji na temat wszystkich osobistości i instytucji, z którymi gmina bądź jej władze współpracują lub są ważne z punktu widzenia interesów miasta;
12. przygotowywanie planu wystaw w Galerii Ratusz;
13. wykonywanie czynności organizacyjno-technicznych na rzecz nieetatowych pełnomocników ustanowionych przez prezydenta miasta;
14. prowadzenie spraw polityki rodzinnej, w tym koorydnacja projektu "Gdynia Rodzinna";
15. koorydnację interdyscyplinarnej współpracy miasta z innymi jednostkami samorządu terytorialnego;
16. prowadzenie spraw patronatów prezydenta.

Pracą samodzielnego referatu Biuro Prezydenta kieruje kierownik referatu.