Bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku w roku 2017

Ocena jakości wody w kapieliskach z dnia 26 lipca 2017 r.