Sport i zdrowie

Zaproszenie do skorzystania z bezpłatnych badań i porad specjalistów

W ramach Akcji Pomorskie dla Zdrowia organizowanej przez samorząd województwa pomorskiego zorganizowane zostaną w okresie wakacji w: Gdyni, Gdańsku, Ustce i we Wdzydzach Kiszewskich bezpłatne porady ekspertów ze Szpitali Pomorskich. Celem akcji jest upowszechnienie wiedzy z zakresu profilaktyki czerniaka, promowanie zdrowego, bezpiecznego i aktywnego spędzania wolnego czasu na słońcu, rozwijanie postaw i zachowań prozdrowotnych oraz kształtowanie zdrowego stylu życia.

W Gdyni akcja prowadzona będzie w niedzielę 30 lipca 2017 r. w godz. 10.00 - 16.00 przy wejściu na plażę Gdynia-Śródmieście (wejście GDY 7).

Osoby zainteresowane będą mogły skorzystać m.in. z: pomiaru ciśnienia i poziomu cukru we krwi, cholesterolu, kwasu moczowego, BMI, konsultacji dermatologicznych – badania znamion. Odbędą się też szkolenia i pokazy ratownictwa medycznego. Zostanie przybliżony program „Wolontariat szpitalny" promujący ideę wolontariatu.

Więcej informacji na stronie http://pomorskie.eu/ oraz na  www.facebook.com.

  • Pomorskie dla zdrowia