W nocy z 20 na 21 września nastąpi zmiana w organizacji ruchu na ul. Podjazd W nocy z 20 na 21 września nastąpi zmiana w organizacji ruchu na ul. Podjazd
Aktualności

Konkurs dla pracowników służby zdrowia

18 października obchodzić będziemy święto patrona ochrony zdrowia św. Łukasza. Prezydent Miasta Gdyni zaprasza do składania wniosków o przyznanie Nagrody Prezydenta Miasta Gdyni wyróżniającym się pracownikom gdyńskiej ochrony zdrowia. Szczegółowe kryteria i zasady przyznawania nagród określa Regulamin Nagród Prezydenta Miasta Gdyni dla pracowników ochrony zdrowia. Regulamin oraz wzór wniosku są dostępne poniżej.

Przyznanie nagrody może nastąpić na wniosek:
  1. organów zarządzających w podmiotach leczniczych określonych w art. 2 ust. 1 pkt 4, 5, 9 ustawy o działalności leczniczej,
  2. Rady Dzielnicy,
  3. Komisji Polityki Rodzinnej, Pomocy Społecznej i Zdrowia Rady Miasta Gdyni.
Wnioski o przyznanie nagród Prezydenta Miasta Gdyni na rok 2017 dla pracowników ochrony zdrowia należy składać w Wydziale Zdrowia Urzędu, ul. 10 Lutego 24
(V piętro, pok. 503), do dnia 21.09.2017 r.