Aktualności

Nowy rok, nowa edycja Nagrody Literackiej Gdynia

Prezydent Gdyni - Wojciech Szczurek - ogłasza XII edycję ogólnopolskiego konkursu Nagroda Literacka GDYNIA dla najlepszych książek ubiegłego roku. To równorzędne wyróżnianie poetów, prozaików, eseistów oraz tłumaczy, ważne i unikalne w polskim środowisku literackim. Jest to jedna z bardziej znaczących i prestiżowych polskich nagród literackich.

Zapraszamy do składania książek wydanych w roku 2016 w czterech kategoriach: proza, poezja, eseistyka i przekład na język polski. Książki muszą być napisane w języku polskim i wydane po raz pierwszy w 2016 roku.
Kandydatury do Nagrody mogą zgłaszać do 31 stycznia 2017 r. wszystkie osoby, które ukończyły 18 lat, a także: wydawnictwa i osoby reprezentujące instytucje kultury oraz media o charakterze literackim, za pośrednictwem

Sekretarza Kapituły:
Natalia Gromow

Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni,
ul. Świętojańska 141-143, 81-401 Gdynia
tel. 58 622 73 55, faks 58 622 64 17
e-mail: sekretariat@bibliotekagdynia.pl

Nagroda w każdej kategorii wynosi 50 tys. zł. Finał konkursu odbędzie się we wrześniu 2017 roku.
Zasady zgłaszania kandydatur określa Regulamin Nagrody dostępny na stronie nagrodaliterackagdynia.pl w zakładce „Nagroda" - http://bit.ly/NLGdynia


Pośród tak popularnych i nagradzanych już autorów jak Wiesław Myśliwski czy Andrzej Stasiuk, w gronie nominowanych oraz laureatów GDYNI regularnie i licznie pojawiają się także przedstawiciele młodego pokolenia (m.in. Justyna Bargielska, Michał Witkowski) czy też pisarze bardzo niszowi - prof. Marian Pankowski czy Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki (dwukrotnie nagrodzony w Gdyni). W minionym roku, laureatami jedenastej edycji zostali Michał Książek, Barbara Klicka, Maciej Płaza i tłumaczka Anna Wasilewska.

Nagroda Literacka GDYNIA została powołana do życia w 2006 roku przez Prezydenta Gdyni Wojciecha Szczurka, w celu uhonorowania wyjątkowych osiągnięć żyjących, polskich twórców. Jest przyznawana rokrocznie autorom najlepszych książek wydanych w poprzednim roku. NLG jest rozbudowaną inicjatywą miasta, skierowaną zarówno do polskich pisarzy, jak i odbiorców współczesnej literatury. NLG nieustannie ewoluuje i poszerza zakres swojej działalności. Pod szyldem „GDYNI" przyznawane są nie tylko laury, ale też organizowane liczne proczytelnicze, społeczne przedsięwzięcia. W 2014 roku - po raz pierwszy w historii Nagrody Literackiej GDYNIA pojawiła się nowa, nagradzana kategoria, jaką jest przekład na język polski.