Aktualności

Kto powinien otrzymać gdyńską Nagrodę Artystyczną?

Nagroda Artystyczna Galion Gdyński to wyróżnienie przyznawane wybitnym artystom i animatorom kultury związanym z gdyńskim środowiskiem. Historia nagrody sięga 1995 roku, a od 11 lat Galion wręczany jest również firmom sprawującym mecenat nad przedsięwzięciami kulturalnymi w Gdyni. Kapituła nagrody do 15 lutego czeka na propozycje kandydatur do nagrody za rok 2016. Laureatów poznamy na wiosnę.

Galiony Gdyńskie przyznane zostaną w czterech kategoriach, a do każdej z nich można zgłosić po jednej kandydaturze:

  • kreacja artystyczna - dla wyróżniających się twórców związanych ze środowiskiem gdyńskim, bądź prezentującym swoje dokonania w Gdyni,
  • animacja kultury - za wybitne osiągnięcia w organizowaniu życia kulturalnego w mieście i promowaniu gdyńskiej kultury,
  • debiut artystyczny - dla debiutującego twórcy, który nie ukończył 35 roku życia,
  • mecenat kultury - za szczególnie efektywne formy wspierania kultury w mieście.

Zgłoszenia należy nadsyłać w formie pisemnej - za pośrednictwem formularza - w terminie do 15 lutego 2017 do Wydziału Kultury Urzędu Miasta Gdyni: wydz.kultury@gdynia.pl. Kandydatury mogą składać: dotychczasowi laureaci Nagrody, instytucje kultury, stowarzyszenia i związki twórcze, szkoły i uczelnie wyższe, redakcje środków masowego przekazu oraz inne podmioty działające w sferze kultury.

Laureaci nagród w trzech pierwszych kategoriach otrzymają nagrody finansowe. Wyróżnienie w dziedzinie mecenatu kultury jest nagrodą honorową.