Aktualności

XIX edycja konkursu „Zapraszamy ptaki do Gdyni” w roku 2017

ZAPRASZAMY PTAKI DO GDYNI - TO JUŻ DZIEWIĘTNASTY RAZ!

kowalik bez tła - zapraszamy ptaki do Gdyni Niesłabnąca popularność konkursu „Zapraszamy ptaki do Gdyni" sprawiła, że doczekał się on XIX edycji. Tak jak w poprzednich latach zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie karmników i budek lęgowych, które będą służyły skrzydlatym mieszkańcom Gdyni już od 2017 roku.

CELE KONKURSU

• zachęcanie dzieci i młodzieży do pracy na rzecz ochrony środowiska
• poznawanie gatunków ptaków wolno żyjących w mieście i jego okolicach
• edukacja na temat właściwych zasad dokarmiania ptaków wolno żyjących
• uzupełnianie miejsc lęgowych dla dziuplaków, którym wycinanie starych lub chorych drzew ogranicza możliwość zakładania gniazd
• wspieranie ekologicznych metod walki z owadzimi szkodnikami, w tym z niszczącym kasztanowce szrotówkiem kasztanowiaczkiem poprzez zawieszenie na drzewach budek lęgowych

UDZIAŁ I NAGRODY

Konkurs jest realizowany w dwóch równorzędnych kategoriach - karmnik i budka lęgowa. Autorom 10 najlepszych prac w każdej z kategorii zostaną przyznane nagrody rzeczowe. Komisja Konkursowa może przyznać także do 10 wyróżnień i ewentualne nagrody specjalne. Pozostałym uczestnikom, zostanie wręczona nagroda pocieszenia w postaci kubka upamiętniającego XIX edycję konkursu.
Dodatkowo dla trzech szkół, w których uczniowie wykonają najwięcej prac spełniających wymagania konkursowe, zostaną zakupione nagrody rzeczowe w postaci pomocy dydaktycznych.

PAMIĘTAJMY!

• jeden uczestnik konkursu - jedna praca (karmnik lub budka)
• nie oceniamy prac pomalowanych farbami
• do konkursu nie można zgłaszać budek lęgowych i karmników zakupionych w sklepach
• prace złożone w konkursie stają się własnością organizatora i zgodnie z postanowieniami regulaminu po rozstrzygnięciu konkursu zostaną rozdane instytucjom, szkołom i mieszkańcom Gdyni, którzy wyrażą chęć umieszczenia ich na swoim terenie i zobowiążą się do dbania o nie
• organizator nie przewiduje rezerwowania i zwracania prac wykonawcom

UWAGA!

Budki i karmniki należy dostarczyć do siedziby Wydziału Środowiska przy ul. 10 Lutego 24, w dniach 30.01-06.02.2017 r. (informacja w portierni).

Ostateczny termin przyjmowania prac konkursowych, zgodnych z regulaminem, upływa 6 lutego 2017 roku o godzinie 15:45.
Zwycięzcy zostaną wyłonieni do dnia 17.02.2017 r. o czym poinformowani będą drogą mailową.

Informacji na temat Konkursu udzieli pracownik Wydziału Środowiska pod nr telefonu (58) 668 84 76.