Aktualności

Nabór wniosków w ramach konkursu "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego" (edycja 2017)

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłosił konkurs pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego”(edycja 2017). Urząd Miasta Gdyni zamierza wystąpić z wnioskiem o przyznanie dotacji w imieniu właścicieli obiektów na terenie Gdyni, którzy w 2017 r. planują usunąć z terenów swoich nieruchomości odpady zawierające azbest. Dofinansowanie może być udzielone na realizację zadań związanych z demontażem, zbieraniem, transportem oraz unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest, znajdujących się na nieruchomościach na terenie Gdyni i objętych „Programem usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Gdyni”.  

Przewidywana kwota dofinansowania kosztów kwalifikowanych wyniesie:
Nie więcej niż 800 zł za tonę odpadu zawierającego azbest, jeżeli na zadanie składają się łącznie: demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadu,
Nie więcej niż 400 zł za tonę odpadu zawierającego azbest, jeżeli na zadanie składa się wyłącznie transport i unieszkodliwienie odpadu.

Dofinansowaniem mogą być objęte obiekty, których właściciele:
-  wyrażą chęć realizacji inwestycji w 2017 r.
- zapewnią środki własne na realizację zadania w zakresie wykonania nowego poszycia
   dachu, elewacji itp.
- złożą do Wydziału Środowiska Urzędu Miasta Gdyni stosowny wniosek w terminie do
   31 marca 2017 r.
 
Wszelkie informacje na temat dofinansowania można uzyskać pisząc na adres email: wydz.srodowiska@gdynia.pl lub pod numerem tel. 586688473.
Zachęcamy do składania wniosków.
 
Przydatne linki: