Aktualności

Nabór wniosków w ramach konkursu "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego" (edycja 2016)

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłosił konkurs „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego" (edycja 2016). Urząd Miasta Gdyni zamierza wystąpić z wnioskiem o przyznanie dotacji w imieniu właścicieli obiektów na terenie Gdyni, którzy w 2016 r. planują usunąć z terenów swoich nieruchomości odpady zawierające azbest. Dofinansowanie może być udzielone na realizację zadań związanych z demontażem, zbieraniem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów zawierających azbest, znajdujących się na nieruchomościach na terenie Gdyni, objętych „Programem usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Gdyni".

Przewidywana kwota dofinansowania kosztów kwalifikowanych wyniesie:
- nie więcej niż 800 zł za tonę odpadu zawierającego azbest, jeżeli na zadanie składają się łącznie: demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadu,
- nie więcej niż 400 zł za tonę odpadu zawierającego azbest, jeżeli na zadanie składa się wyłącznie transport i unieszkodliwianie odpadu.

Dofinansowaniem mogą być objęte obiekty, których właściciele
-   wyrażą chęć realizacji inwestycji w 2016 r.
-   zapewnią środki własne na realizację zadania w zakresie wykonania nowego poszycia dachu, elewacji itp.
-   złożą do Wydziału Środowiska Urzędu Miasta Gdyni stosowny wniosek w terminie do  15 marca 2016 r.


Wszelkie informacje na temat dofinansowania można uzyskać pisząc na adres email: wydz.srodowiska@gdynia.pl lub pod numerem tel. 58 6688473

Przydatne linki:

Uchwała nr XI/213/15 Rady Miasta Gdyni z 26 sierpnia 2015 roku

Konkurs WFOŚiGW w Gdańsku AZBEST 2016