Aktualności

Gdynia wspiera Rodzinne Ogrody Działkowe w prawidłowej gospodarce odpadami zielonymi

Opis alternatywny uzytkownicy/m.lazarska@gdynia.pl/BIP/aktualności/ROD ogródek.png

Kompostowanie odpadów zielonych jest najlepszym i najbardziej ekologicznym sposobem na ich zagospodarowanie. Kompostownik to obowiązkowe wyposażenie każdej działki ogrodowej. Problem powstaje, gdy w wyniku pielęgnacji drzew i żywopłotów odpadem są gałęzie lub inne zdrewniałe części roślin, które nie nadają się do kompostowania, nie można ich też spalać. Rozwiązaniem tego problemu może być rozdrabniacz do gałęzi. Zrębki powstałe w wyniku rozdrabniania mogą trafić do kompostownika lub służyć jako ściółka.

Rada Miasta Gdyni w dnia 20 kwietnia przyjęła Uchwałę Nr XX/492/16 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ochrony środowiska w zakresie inwestycji obejmujących zakup spalinowych rozdrabniaczy ogrodowych. Dotacja przysługuje stowarzyszeniom ogrodowym w rozumieniu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, które po 1 kwietnia 2016 r., na wspólny użytek rodzinnego ogrodu działkowego zlokalizowanego w Gdyni dokonały zakupu spalinowego rozdrabniacza ogrodowego do gałęzi o określonych parametrach. Przyznanie dotacji odbywa się na podstawie wniosku, którego wzór dostępny jest tutaj oraz w Wydziale Środowiska Urzędu Miasta Gdyni, ul. 10 Lutego 24, pok. 515

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 58 668 84 76.

Zachęcamy do skorzystania z dotacji.

 

 Fot. Ewa Nagawiecka