Aktualności

Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni

Na skróty:


21 października 2017

Rozpoczęło się wyłożenie do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon ulic Węglowej i J. Waszyngtona (1110 Węglowa i J. Waszyngtona). Wyłożenie zakończy się 13 listopada 2017 roku. Szczegóły na stronie planu.

12 października 2017

Opublikowano Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon ulic Węglowej i J. Waszyngtona. Treść ogłoszenia (135 KB)

6 października 2017

Opublikowano protokół z dyskusji publicznej nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Kamienna Góra w Gdyni, rejon ulic H. Sienkiewicza oraz W. Stwosza (1204) która odbyła się dnia 17 sierpnia 2017 roku.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Strzelców i Dragonów (1611) został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 2 października 2017 r., poz. 3407;


4 października 2017

Opublikowano Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni o przystąpieniu do opracowywania prognoz oddziaływania na środowisko miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Treść ogłoszenia (206 KB).

3 października 2017

Rozpoczęło się wyłożenie do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon węzła drogowego Chwarzno (2211 Węzeł Chwarzno). Wyłożenie zakończy się 24 października 2017 roku. Szczegóły na stronie planu.

Opublikowano zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części nadmorskiej dzielnicy Orłowo w Gdyni (1503z4 Orłowo nadmorskie - zmiana 4). Plan został uchwalony na XXXV sesji Rady Miasta która odbyła się w dniu 27 września 2017 roku.


28 września 2017

Opublikowano Zarządzenie Nr 6640/17/VII/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 26.09.2017 r. W sprawie: rozpatrzenia wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon ulic A. Abrahama, J. Kilińskiego i R. Traugutta. Treść zarządzenia jest dostępna na stronie planu 1112 Kilińskiego.

27 września 2017

Zakończyło się wyłożenie do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Kamienna Góra w Gdyni, rejon ulic H. Sienkiewicza oraz W. Stwosza (1204 Sienkiewicza, Stwosza). Uwagi do projektu planu można składać do dnia 10 października 2017 roku.

26 września 2017

Opublikowano Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon węzła drogowego Chwarzno. Treść ogłoszenia (205 KB)

18 września 2017

Opublikowano Zarządzenie nr 6587/17/VII/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 12.09.2017 r. W sprawie: rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego częsci nadmorskiej dzielnicy Orłowo w Gdyni. Treść zarządzenia jest dostępna na stronie planu 1503z4 Orłowo nadmorskie - zmiana 4.

Opublikowano odpowiedź na Petycję w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon ul. Wiczlińskiej i tzw. Wielkej Roli. Treść petycji i odpowiedź


6 września 2017

Rozpoczęło się wyłożenie do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Kamienna Góra w Gdyni, rejon ulic H. Sienkiewicza oraz W. Stwosza (1204 Sienkiewicza, Stwosza). Wyłożenie zakończy się 26 września 2017 roku. Szczegóły na stronie planu.

31 sierpnia 2017

Na XXXIV sesji Rady Miasta Gdyni z dnia 30 sierpnia 2017 uchwalono następujące mpzp:
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Strzelców i Dragonów - 1611
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chylonia w Gdyni, rejon ulic Hutniczej, Puckiej i B. Krzywoustego - 0706

30 sierpnia 2017

Zakończyło się wyłożenie do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon Pirsu nr 1 na Molu Rybackim (1113). Uwagi do projektu planu można składać do dnia 12 września 2017 roku.
Opublikowano protokół z dyskusji publicznej nad planem 1113 Pirs nr 1 na Molu Rybackim która odbyła się dnia 17 sierpnia 2017 roku.

24 sierpnia 2017

Zmiana terminu wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Kamienna Góra w Gdyni, rejon ulic H. Sienkiewicza oraz W. Stwosza (1204). Treść ogłoszenia (134 KB)

11 sierpnia 2017

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno - Wiczlino w Gdyni, rejonu ulic Wiczlińskiej, Chwarznieńskiej i A. Krauzego(2210) został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 11 sierpnia 2017 r., poz. 2981;
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Orłowo w Gdyni, rejon ulic Inżynierskiej i Wrocławskiej(1507) został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 11 sierpnia 2017 r., poz. 2986;
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Oksywie i Obłuże w Gdyni, rejon ulic Płk. S. Dąbka, Bosmańskiej, Białowieskiej i Benisławskiego(0206) został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 11 sierpnia 2017 r., poz. 2987.

7 sierpnia 2017

Rozpoczęło się wyłożenie do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon Pirsu nr 1 na Molu Rybackim (1113 Pirs nr 1 na Molu Rybackim). Wyłożenie zakończy się 28 sierpnia 2017. Szczegóły na stronie planu.

1 sierpnia 2017

Opublikowano Zarządzenie nr 6456/17/VII/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 25.07.2017 r. w sprawie: rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chylonia w Gdyni, rejon ulic Hutniczej, Puckiej i B. Krzywoustego. Treść zarządzenia jest dostępna na stronie planu 0706 Hutnicza, Pucka, Krzywoustego.

28 lipca 2017

Opublikowano Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon Pirsu nr 1 na Molu Rybackim. Treść ogłoszenia (122 KB)

27 lipca 2017

Opublikowano Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni o przystąpieniu do opracowywania prognoz oddziaływania na środowisko miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Treść ogłoszenia (206 KB)

21 lipca 2017

W sobotę 22 lipca rozpocznie się wyłożenie do publicznego wglądu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części nadmorskiej dzielnicy Orłowo w Gdyni. Tekst projektu planu 1503z4 Orłowo nadmorskie - zmiana 4 został opublikowany na stronie. Dyskusja publiczna odbędzie się w dniu 9 sierpnia. Wyłożenie potrwa do 11 sierpnia.

19 lipca 2017

Opublikowano Zarządzenie nr 6408/17/VII/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 18.07.2017 r. W sprawie: zmiany zarządzenia 6381/17/VII/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 04.07.2017 r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic: Wzgórze Św. Maksymiliana, Redłowo i Orłowo w Gdyni, rejon rezerwatu przyrody "Kępa Redłowska" wraz z otoczeniem. Treść zarządzenia jest dostępna na stronie planu 1407 Rezerwat Kępa Redłowska.

13 lipca 2017

Opublikowano Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 1114 dawny Bank Polski i 2212 Małkowskiego, Wyszyńskiego. Treść ogłoszenia (65 KB)

Opublikowano Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części nadmorskiej dzielnicy Orłowo w Gdyni (1503z4). Treść ogłoszenia (173 KB)

11 lipca 2017

Opublikowano Zarządzenie nr 6381/17/VII/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 04.07.2017 r. W sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic: Wzgórze Św. Maksymiliana, Redłowo i Orłowo w Gdyni, rejon rezerwatu przyrody "Kępa Redłowska" wraz z otoczeniem. Treść zarządzenia jest dostępna na stronie planu 1407 Rezerwat Kępa Redłowska.

Zakończyły się wyłożenia do publicznego wglądu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 1110 Węglowa i J. Waszyngtona i 1611 Strzelców Dragonów. Uwagi do projektu planu można składać do dnia 24 lipca 2017 roku.

5 lipca 2017

Plan 1609 Rzeka Kacza - Potok Przemysłowy został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 2017-07-05 r., poz. 2518.

29 czerwca 2017

Na XXXIII sesji Rady Miasta Gdyni z dnia 28 czerwca 2017 uchwalono następujące mpzp:
2210 Wiczlińska, Chwarznieńska, A. Krauzego
1507 Inżynierska i Wrocławska
0206 Płk. S. Dąbka, Bosmańska
Przystąpiono do następujących mpzp:
2212 Małkowskiego, Wyszyńskiego
1114 dawny Bank Polski

27 czerwca 2017

Zakończyło się wyłożenie do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 0706 Hutnicza, Pucka, Krzywoustego. Uwagi do projektu planu można składać do dnia 24 lipca 2017 r.

20 czerwca 2017

Plan 1108 Jana z Kolna i projektowana Nowa Węglowa został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 19 czerwca 2017 r., poz. 2278.
Opublikowano protokół z dyskusji publicznej nad planem 1407 Rezerwat Kępa Redłowska która odbyła się dnia 22 maja 2017 roku.

19 czerwca 2017

Rozpoczęło się wyłożenia do publicznego wglądu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 1110 Węglowa i J. Waszyngtona, 1611 Strzelców Dragonów. Wyłożenie zakończy się 10 lipca 2017. Szczegóły w ogłoszeniu o wyłożeniu do publicznego wglądu (141 KB).

07 czerwca 2017

Opublikowano Zarządzenie Nr 6220/17/VII/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 23.05.2017 r. Dotyczące planu 2210 Wiczlińska, Chwarznieńska, A. Krauzego.