Od 25 lipca duże zmiany w organizacji ruchu w Śródmieściu Gdyni - szczegóły Od 25 lipca duże zmiany w organizacji ruchu w Śródmieściu Gdyni - szczegóły
Aktualności

Aktualności

Na skróty:

Obszary miasta objęte planami miejscowymi | Uchwalone miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego | Plany miejscowe w trakcie sporządzania | Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdyni

21 lipca 2017

W sobotę 22 lipca rozpocznie się wyłożenie do publicznego wglądu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części nadmorskiej dzielnicy Orłowo w Gdyni. Tekst projektu planu 1503z4 Orłowo nadmorskie - zmiana 4 został opublikowany na stronie. Dyskusja publiczna odbędzie się w dniu 9 sierpnia. Wyłożenie potrwa do 11 sierpnia.

19 lipca 2017

Opublikowano Zarządzenie nr 6408/17/VII/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 18.07.2017 r. w sprawie: zmiany zarządzenia 6381/17/VII/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 04.07.2017 r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cześci dzielnic: Wzgórze Św. Maksymiliana, Redłowo i Orłowo w Gdyni, rejon rezerwatu przyrody "Kępa Redłowska" wraz z otoczeniem. Treść zarządzenia jest dostępna na stronie planu 1407 Rezerwat Kępa Redłowska.

13 lipca 2017

Opublikowano Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 1114 dawny Bank Polski i 2212 Małkowskiego, Wyszyńskiego. Treść ogłoszenia (65 KB).

Opublikowano Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części nadmorskiej dzielnicy Orłowo w Gdyni (1503z4). Treść ogłoszenia (173 KB).

11 lipca 2017

Opublikowano Zarządzenie nr 6381/17/VII/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 04.07.2017 r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cześci dzielnic: Wzgórze Św. Maksymiliana, Redłowo i Orłowo w Gdyni, rejon rezerwatu przyrody "Kępa Redłowska" wraz z otoczeniem. Treść zarządzenia jest dostępna na stronie planu 1407 Rezerwat Kępa Redłowska.

Zakończyły sie wyłożenia do publicznego wglądu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 1110 Węglowa i J.Waszyngtona i 1611 Strzelców Dragonów. Uwagi do projektu planu można składać do dnia 24 lipca 2017 roku.

5 lipca 2017

Plan 1609 Rzeka Kacza - Potok Przemysłowy został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 2017-07-05 r., poz. 2518.

29 czerwca 2017

Na XXXXIII sesji Rady Miasta Gdyni z dnia 28 czerwca 2017 uchwalono następujące mpzp:
2210 Wiczlińska, Chwarznieńska, A. Krauzego
1507 Inżynierska i Wrocławska
0206 Płk. S. Dąbka, Bosmańska
Przystąpiono do następujących mpzp:
2212 Małkowskiego, Wyszyńskiego
1114 dawny Bank Polski

27 czerwca 2017

Zakonczyło się wyłożenie do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 0706 Hutnicza, Pucka, Krzywoustego. Uwagi do projektu planu można składać do dnia 24 lipca 2017 r.

20 czerwca 2017

Plan 1108 Jana z Kolna i projektowana Nowa Węglowa został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 19 czerwca 2017 r., poz. 2278.
Opublikowano protokół z dyskusji publicznej nad planem 1407 Rezerwat Kępa Redłowska która odbyła się dnia 22 maja 2017 roku.

19 czerwca 2017

Rozpoczęło sie wyłożenia do publicznego wglądu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 1110 Węglowa i J.Waszyngtona, 1611 Strzelców Dragonów. Wyłożenie zakończy sie 10 lipca 2017. Szczegóły w ogłoszeniu o wyłożeniu do publicznego wglądu (141 KB).

07 czerwca 2017

Opublikowano Zarządzenie Nr 6220/17/VII/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 23.05.2017 r. Dotyczące planu 2210 Wiczlińska, Chwarznieńska, A. Krauzego.