Aktualności

Rekrutacja do Przedszkola nr 58 na Wiczlinie

Opis alternatywny uzytkownicy/a.rzewuska@gdynia.pl/wiczlino.jpg

Rekrutacja do Przedszkola nr 58 przy ul. Wiesławy Kwiatkowskiej w Gdyni rozpocznie się 1 czerwca 2017 r., zgodnie z ustalonym terminarzem postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2017/2018. (O nowej placówce można przeczytać w artykule: "Nowe przedszkole na Chwarznie-Wiczlinie odpowiedzią na potrzeby dzielnicy")
         
Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana w  Przedszkolu nr 53 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 przy ul. Wiczlińskiej 93. Wnioski oraz stosowne oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów dostępne będą od 1 czerwca na  dotychczasowej stronie rekrutacyjnej.
                
Terminarz: 
1) od 1 czerwca do 7 czerwca do godz. 16.00 - wniosek o przyjęcie  oraz dokumenty potwierdzające  wybór danego kryterium należy w formie papierowej złożyć bezpośrednio w Komisji Rekrutacyjnej w Przedszkolu nr 53 (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1). Wnioski przyjmowane będą w godzinach od 9.00 do 15.00. W rekrutacji na wolne miejsca nie ma już logowania się w systemie.

2) 14 czerwca 2017 r.  o godz. 15.00  –  podanie  do publicznej wiadomości  listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych (lista wywieszona będzie w Przedszkolu nr 53).

3) od 16 czerwca do 19 czerwca 2017 r. do godz. 17.00 –  potwierdzenie przez rodzica przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych. Przedszkole rozpocznie działalność na przełomie 2017/2018 roku. W rekrutacji obowiązywać będą te same kryteria (ustawowe i samorządowe) oraz procedura odwoławcza.
              
Zasady i terminy  rekrutacji do gdyńskich przedszkoli dysponujących wolnymi miejscami  oraz szczegółowy wykaz wolnych miejsc będzie dostępny od 1 czerwca br.