Aktualności

Znów zapytamy o potrzeby Oksywia

Zespół ds. rewitalizacji Laboratorium Innowacji Społecznych rozpoczyna badanie ankietowe, którego wyniki pozwolą określić potrzeby mieszkańców Oksywia.

Badanie będzie prowadzone wśród osób mieszkających na obszarze rewitalizacji, czyli dawnej wsi Oksywie wraz z ulicami Dickmana i Śmidowicza. Pracownicy Laboratorium Innowacji Społecznych oraz radni dzielnicy Oksywie odwiedzą w sierpniu około 100 osób i każdą z nich poproszą o odpowiedzenie na zawarte w specjalnej ankiecie pytania. Te dotyczą walorów dzielnicy, ale też jej problemów i sposobów, w jakie zdaniem respondentów powinny zostać rozwiązane. Mieszkańcy zapytani zostaną o aktywność obywatelską (udział w Budżecie Obywatelskim, kontakty z Radą Dzielnicy), dostępność i korzystanie z oferty zajęć oraz usług, funkcjonowanie komunikacji miejskiej.

Badanie jest anonimowe, zebrane w jego trakcie dane zostaną wykorzystane w trakcie tworzenia zestawień zbiorczych i jako takie będą prezentowane. Posłużą do przygotowywania Gminnego Programu Rewitalizacji.

Równolegle w całym mieście trwać będzie Panel Obywatelski. 500 losowo wybranych gdynian odpowiadać będzie na pytania związane z gdyńską rewitalizacją. Co ważne, respondenci pochodzić będą także z obszarów nie objętych programem.