Aktualności

Zaczynamy prace nad Gminnym Programem Rewitalizacji

Gdyńscy radni jednogłośnie przyjęli w środę, 25 maja, uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Gdyni.

- To kolejny ważny krok przybliżający nas do rozpoczęcia zmian w częściach Gdyni wymagających interwencji – podkreśla Michał Guć, wiceprezydent Gdyni do spraw innowacji. – Dzięki decyzji radnych możemy podjąć kolejne działania, których efektem będzie wypracowanie katalogu działań, harmonogramów i oceny kosztów konkretnych prac na obszarach rewitalizacji. Gminny Program Rewitalizacji powstanie przy aktywnym udziale mieszkańców. Za nami szereg spotkań w dzielnicach, w najbliższych dniach i tygodniach kolejne dyskusje z gdynianami. Ich dotychczasowe zaangażowanie – np. na etapie określania granic obszarów rewitalizacji, diagnozy problemów wskazuje, że możemy liczyć na wiele ciekawych pomysłów dotyczących zaspokojenia najpilniejszych potrzeb.

Projekt gdyńskiego Gminnego Programu Rewitalizacji ma być gotowy do końca września. Opracowany zostanie dla sześciu obszarów:

1. części dzielnicy Babie Doły - rejonu ulicy Rybaków
2. części dzielnicy Oksywie, rejonu dawnej wsi Oksywie oraz ulic Arendta Dickmana i inż. Jana Śmidowicza, po konsultacjach społecznych rozszerzony o centrum dawnej wsi Oksywie, tereny leśne między ul. Bosmańską, a ul. inż. Jana Śmidowicza oraz rejon wąwozu na północ od ul. Osada Rybacka
3. części dzielnicy Chylonia, rejonu tzw. Meksyku
4. części dzielnicy Chylonia, rejonu ulic Ludwika Zamenhofa i Opata Hackiego, po konsultacjach rozszerzony o teren klubu sportowego Checz Gdynia oraz teren IV LO im. Komisji Edukacji Narodowej
5. części dzielnicy Leszczynki, rejoin tzw. Pekinu, po konsultacjach rozszerzony o tereny przylegających ulic i ciągów pieszych
6. zachodniej cześć dzielnicy Witomino – Radiostacji

W ubiegłym tygodniu odbyło się spotkanie z  mieszkańcami Meksyku, na poniedziałek, 30 maja, zaplanowano konsultacje na Oksywiu. Szczegóły:

http://www.gdynia.pl/rewitalizacja/8605_112867.html

 

Sesja Rady Miasta