Aktualności

Spotkanie z mieszkańcami Meksyku. Po pierwsze: drogi

Potrzebujemy utwardzonych dróg, potrzebujemy kanalizacji, potrzebujemy miejsca do aktywnego spędzania wolnego czasu - wymieniali jedna za drugą swoje potrzeby mieszkańcy Meksyku. Ponad 130 z nich przyszło do siedziby Straży Pożarnej przy ul. Hutniczej na spotkanie otwierające cykl konsultacji w sprawie zapisów Gminnego Programu Rewitalizacji.

Meksyk jest jednym sześciu obszarów w Gdyni, na których prowadzone będą prace rewitalizacyjne. Finansowane będą z budżetu miasta, a ich zakres zostanie określony w oparciu o m.in. sygnały zgłaszane przez mieszkańców.

- Mieszkańców interesują sprawy przyziemne, np. drogi, bo najważniejsza jest dla nich możliwość normalnego poruszania się - podkreślali przedstawiciele lokalnej społeczności.
- Chcemy rozmawiać o tym, co jest realne do wykonania - zaznaczał z kolei Michał Guć, wiceprezydent Gdyni do spraw innowacji. Pytany o konkretne terminy zakończenia prac związanych np. właśnie z wspomnianym wcześniej utwardzaniem dróg wyjaśniał, że - gdy zapadnie decyzja co do prowadzenia robót w konkretnym miejscu - wiele zależy od technologii, jaka zostanie wybrana.

Padały też pytania o przyszłość przejazdów przez tory kolejowe, o możliwość wykorzystania na potrzeby Meksyku infrastruktury ciepłowniczej biegnącej wzdłuż ul. Hutniczej oraz o kwotę, jaka może zostać przeznaczona na rewitalizację tej części Chyloni.

- Mówimy raczej o milionach niż o setkach tysięcy złotych - odpowiadał Michał Guć. - Ostateczną decyzję podejmie Rada Miasta. Będziemy się też starali pozyskiwać i wykorzystywać pieniądze z różnych źródeł.
Mnóstwo innych problemów Meksyku i spraw, które wymagają tu pilnego rozwiązania, mieszkańcy Chyloni zapisali na kartkach rozdanych przez organizatorów środowego spotkania. Jak wyjaśniali organizatorzy, zależy im na poznaniu zdania każdego z obecnych a osób przyszło tak wiele, że wysłuchanie każdej z nich byłoby trudne.

Na takich samych kartkach mieszkańcy Meksyku wypisywali zalety swojego sąsiedztwa: dobre skomunikowanie z centrum miasta, dobre stosunki sąsiedzkie, spokojną atmosferę.

Teraz wszystkie te uwagi i postulaty zostaną przeanalizowane przez pracowników Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni, które koordynuje w mieście proces rewitalizacji. Wezmą je pod uwagę podczas opracowywania zapisów Gminnego Programu Rewitalizacji. Dokument ma być gotowy do końca 2016 roku.

Spotkanie na Meksyku 1

Spotkanie na Meksyku2

Spotkanie na Meksyku4

Spotkanie na Meksyku5

Spotkanie na Meksyku6

Spotkanie na Meksyku7

Spotkanie na Meksyku8