Aktualności

Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji - zapoznaj się z dokumentem

Jest już dostępny projekt Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Gdyni. Z dokumentem można zapoznać się pod adresem:

http://www.gdynia.pl/bip/BIPInfo/8580_119347.html?podk=8573


Gminny Program Rewitalizacji Miasta Gdyni wraz z prognozą oddziaływania na środowisko są też dostępne:
a) w Gdynia InfoBox OBSERWATORIUM ZMIAN, ul. Świętojańska 30, Gdynia, od poniedziałku do niedzieli, w godzinach otwarcia,
b) w Laboratorium Innowacji Społecznych, Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia, Aleja Zwycięstwa 96/98, budynek IV, parter, od poniedziałku do piątku, w godzinach 08.00-17.00,
c) na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni pod adresem www.gdynia.pl/rewitalizacja,
d) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni pod adresem: www.gdynia.pl/bip (wejście przez zakładki: „Samorząd", „Jednostki i firmy związane z samorządem", „Inne", „Laboratorium Innowacji Społecznych", „Rewitalizacja", „Gminny Program Rewitalizacji").