Aktualności

Poznaj pomysły na rewitalizację Witomina-Radiostacji

Jeśli interesujesz się tym, na czym polegać może rewitalizacja Witomina-Radiostacji, przyjdź w czwartek, 23 czerwca,  do SP nr 35. Odbędzie się tu dyskusja nad wstępną listą przedsięwzięć w zakresie przestrzeni i usług społecznych.

Zachodnia część Witomina-Radiostacji jest jednym z sześciu obszarów, które obejmie Gminny Program Rewitalizacji dla miasta Gdyni. To, jakie są największe potrzeby dzielnicy, diagnozowano przy czynnym udziale mieszkańców.
I tak, w lutym i marcu oraz od października do grudnia 2015 przeprowadzono na Witominie-Radiostacji serię spacerów badawczych - z udziałem także osób niepełnosprawnych. Odbyły się spotkania z seniorami, młodzieżą oraz dziećmi, podczas których rozmawiano o dzielnicy, jej specyfice, mocnych stronach i problemach.
Mieszkańcy Witomina zostali zaproszeni do rozmowy o dzielnicy podczas prac przy mapach sentymentalnych. Lokatorzy bloków na ul. Chwarznieńskiej wzięli udział w badaniach ankietowych przeprowadzonych przez pracowników socjalnych.
16 listopada 2015 odbyło się spotkanie koalicjantów rewitalizacji, a 23 lutego 2016 konsultowano projekt uchwały w sprawie wyznaczania obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.
Efektem tej aktywności jest opracowanie wstępnej listy przedsięwzięć, które mogłyby zostać zrealizowane w zachodniej części Witomina-Radiostacji w ramach procesu rewitalizacji. Ich wstępna prezentacja, połączona z dyskusją z mieszkańcami, odbędzie się w czwartek, 23 czerwca, w godz. 16 -18 w Szkole Podstawowej nr 35 przy ul. Uczniowskiej 1.
Zapraszamy!