Aktualności

Porozmawiaj o potrzebach Meksyku

W środę, 18 maja, zapraszamy wszystkich mieszkańców Meksyku do siedziby Straży Pożarnej przy ul. Hutniczej 30, by porozmawiać o najpilniejszych potrzebach ich dzielnicy.

Położony w dzielnicy Chylonia Meksyk jest jednym z sześciu obszarów, które obejmie gdyński Gminny Program Rewitalizacji. Do przewidzianych wcześniej terytoriów dołączył w wyniku przeprowadzonych w lutym 2016 konsultacji społecznych: mieszkańcy Meksyku dostarczyli urzędnikom szereg argumentów przemawiających za włączeniem ich osiedla do obszaru rewitalizacji. W efekcie tej aktywności na Meksyku odbyły się wizyty studyjne, podczas których po raz kolejny przyglądano się i analizowano sytuację w tej części Chyloni.

Teraz przyszedł czas na rozmowę o jej potrzebach - na ich zdiagnozowanie i wskazanie tych najpilniejszych. Okazją ku temu będzie spotkanie, które w środę, 18 maja, w godzinach 16-18 odbędzie się w siedzibie Straży Pożarnej (Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 2) przy ul. Hutniczej 30.

Zaproszenie do udziału w dyskusji lada dzień trafi do skrzynek pocztowych wszystkich mieszkańców Meksyku. Warto z niego skorzystać - obecni na spotkaniu pracownicy Laboratorium Innowacji Społecznych wyjaśnią ideę rewitalizacji, przedstawią ramowy kalendarz działań zaplanowanych w mieście, przyjmą uwagi i sugestie mieszkańców.

Prace rewitalizacyjne na Meksyku prowadzone będą w oparciu o środki własne gminy Gdynia.
Mapę i opis terenu, który objąć ma rewitalizacja, można znaleźć tu:

http://www.gdynia.pl/rewitalizacja/8609_112230.html

Więcej informacji:
Barbara Marchwicka
Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni
al. Zwycięstwa 96/98
tel. 58 698 23 05
b.marchwicka@lis.gdynia.pl

 

Spotkanie na Meksyku