Aktualności

O sprzedaży alkoholu na obszarach rewitalizacji


16 grudnia odbędzie się w Gdyni drugie otwarte szkolenie „Odpowiedzialna sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych". Skierowane jest do pracowników gastronomii oraz sklepów działających na obszarach objętych programem rewitalizacji.

To wspólna inicjatywa Urzędu Miasta i Związku Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy - organizatora kampanii społecznej „Alkohol. Zawsze odpowiedzialnie".
Dwa gdyńskie szkolenia (pierwsze odbyło się 12 grudnia) są wspólną inicjatywą Urzędu Miasta i Związku Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy - inicjatora kampanii „Alkohol. Zawsze odpowiedzialnie". W tym roku ZPPPS rozpoczął, zaplanowane na kilka lat, działania skierowane do wszystkich dorosłych Polaków.

- Chcemy pokazać, że odpowiedzialne podejście do alkoholu nie ogranicza się do wybranych grup, czy szczególnych okoliczności, lecz dotyczy każdego z nas - mówi Iga Wasilewicz, rzeczniczka prasowa ZPPPS.

Gdyńskie warsztaty wpisują się w realizowany przez Gdynię proces rewitalizacji sześciu obszarów w mieście.

- Gdynia prowadzi dość liberalną politykę pozwoleń na sprzedaż alkoholu, nie stwarzając istotnych barier w tym zakresie. Mając jednak świadomość skutków, jakie niesie ze sobą nieodpowiedzialne korzystanie z alkoholu, widzimy konieczność podjęcia działań które pomogą przezwyciężyć występujące problemy. Proponujemy rozwiązania, które pozwolą na uniknięcie konieczności ograniczania liczby punktów sprzedaży alkoholu w wytypowanych obszarach, bo mamy świadomość, że prowadzona tam działalność gospodarcza zapewnia mieszkańcom możliwość utrzymywania swoich rodzin i jest zarazem ważnym elementem funkcjonowania i rozwoju miasta. Pamiętajmy, rewitalizacja to nie tylko poprawa stanu infrastruktury, ale i pomoc w rozwiązywaniu rozmaitych problemów społecznych - podkreśla Andrzej Bień, wiceprzewodniczący Rady Miasta Gdyni.

Drugie z serii zaplanowanych szkoleń odbędzie się w piątek, 16 grudnia, w godz. 9.30 - 12 (grupa I) oraz 12.30-15 (grupa II) w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Grabowo 2 w Gdyni.

Więcej informacji na temat kampanii na www.alkoholzawszeodpowiedzialnie.pl