Aktualności

O rewitalizacji w całej Gdyni

W poniedziałek, 1 sierpnia, rozpocznie się w Gdyni Panel Obywatelski - badanie społeczne realizowane w grupie 500 losowo wybranych gdynian. Jego tematem będzie rewitalizacja. Co ważne, respondenci pochodzić będą także z obszarów nie objętych programem.

Gdyński Gminny Program Rewitalizacji obejmuje sześć obszarów ale nie można mieć wątpliwości, że realizacja jego zapisów będzie mieć wpływ na życie dużo większej części miasta.

- Dlatego o zdanie na temat rewitalizacji chcemy zapytać szerokie grono gdynian - wyjaśnia Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji. - Z mieszkańcami terenów rewitalizowanych spotykamy się regularnie od kilku miesięcy. Teraz, przez cały sierpień, odwiedzać będziemy osoby mieszkające także w innych częściach Gdyni. Chcemy zapytać o ich oczekiwania i nadzieje, ale także o obawy związane z rewitalizacją. Takie spojrzenie z dystansu może być dla nas, prowadzących proces, bardzo cenne.

Próba, na której badanie będzie przeprowadzane, jest reprezentatywna. Każdy z 500 wylosowanych respondentów (są wśród nich mieszkańcy terenów rewitalizowanych, ale też gdynianie z innych części miasta) już otrzymał imienne zaproszenie do udziału w Panelu Obywatelskim. Dokładny termin i miejsce przeprowadzenia ankiety (między 1 a 31 sierpnia) ustalać będą wyznaczeni do tego pracownicy instytucji miejskich. To osoby znające specyfikę zarówno całej Gdyni, jak i poszczególnych jej dzielnic. Każdy z ankieterów legitymować się będzie imiennym upoważnieniem do przeprowadzenia badania oraz stosownym identyfikatorem.

Ankieta jest całkowicie anonimowa. Zawarte w niej pytania dotyczą gdyńskiej rewitalizacji i obszarów, na których ma być przeprowadzana, ale także komunikacji z mieszkańcami, postawy obywatelskiej, aktywności w sąsiedztwie, uwarunkowań środowiskowych i przestrzennych.

Wyniki Panelu Obywatelskiego zostaną wzięte pod uwagę podczas opracowywania zapisów Gminnego Programu Rewitalizacji dla sześciu obszarów: zachodniej części Witomina-Radiostacji, części Oksywia, rejonu ulic Opata Hackiego - Zamenhofa w Chyloni, Pekinu, Meksyku oraz części Babich Dołów. Dokument ma być gotowy do końca roku.