Aktualności

O gdyńskiej rewitalizacji na warsztatach

Po raz pierwszy spotkał się zespół interdyscyplinarny, którego członkowie będą pracować nad założeniami gdyńskiego Gminnego Programu Rewitalizacji.

6 i 7 maja odbyły się warsztaty poświęcone wypracowaniu założeń dla gdyńskiego Gminnego Programu Rewitalizacji. Wzięło w nich udział około 40 osób, m.in. pracownicy Urzędu Miasta i jednostek miejskich, przedstawiciele organizacji pozarządowych czy rad dzielnic.
- Każdy z nich będzie odgrywał w procesie rewitalizacji swoja ważną rolę. Przed nami wyzwanie w postaci skoordynowania wielu działań z różnych sfer tak, żeby były spójne, nie wykluczały się wzajemnie, nie powielały się i żeby wszyscy partnerzy pozostawali z sobą w stałej komunikacji - wyjaśnia Michał Guć. - Zadaniem zespołu interdyscyplinarnego będzie też pozyskiwanie wciąż nowych interesariuszy rewitalizacji, np. lokalnych firm czy deweloperów; także dla nich proces może być dużą szansą.
Uczestnicy warsztatów, podzieleni na sześć grup odpowiadających sześciu rewitalizowanym w mieście obszarom pracowali nad wizją i celami dla każdego z nich, określali ich mocne i słabe strony, wskazywali szanse i zagrożenie. - Tylko takie szerokie, wielowymiarowe spojrzenie pozwala zyskać pełniejszą perspektywę - podkreśla Michał Guć. - Praca w tak licznym gronie to też doskonała okazja do tego, by ci, którzy będą zaangażowani w proces rewitalizacji „na pierwszej linii" poznali się lepiej, co przełoży się na efektywność współpracy. To ważne tym bardziej, że już za kilkanaście dni oficjalnie mają rozpocząć się prace nad zapisami gdyńskiego Gminnego Programu Rewitalizacji. Uchwała w tej sprawie znalazła się w porządku majowej sesji Rady Miasta Gdyni.
Fot. Aleksandra Dylejko

 Warsztat1Warsztat2
 Warsztat 3 Warsztat4
 Warsztat5 Warsztat6