Aktualności

Mieszkańcy Oksywia chcą zmieniać swoją dzielnicę

Około 50 osób wzięło udział w dyskusji o potrzebach Oksywia, które powinny zostać zaspokojone w ramach prac rewitalizacyjnych. Duża część zgłoszonych wniosków dotyczyła rejonu ul. Dickmana i Miegonia.
9 czerwca – kolejna dyskusja dotycząca rewitalizacji Oksywia.

- W najbliższych latach chcemy przeprowadzić szereg działań zarówno inwestycyjnych, jak i „miękkich” tak, by poprawiła się jakość życia w państwa najbliższej okolicy – mówił, otwierając spotkanie z mieszkańcami Gdyni Michał Guć, wiceprezydent ds. innowacji.
Prace na Oksywiu, które jest jednym z sześciu obszarów przewidzianych do objęcia gdyńskim Gminnym Programem Rewitalizacji, prowadzone będą ze środków unijnych. – Ten dokument ma powstać w dialogu i dyskusji z mieszkańcami. Zanim przystąpimy do pisania programu chcielibyśmy usłyszeć,  co z państwa punktu widzenia jest ważne – podkreślał Michał Guć. – Co więcej, gdy program już będzie spisany udostępnimy go państwu, byście mogli złożyć ewentualne uwagi.
Gdy przyjmie go Rada Miasta będzie z jednej strony podstawą do ubiegania się o środki unijne, z drugiej – mapą drogową wskazującą, jakie prace należy przeprowadzić.
Mieszkańcy Oksywia, którzy przyszli w poniedziałek, 30 maja do Placówki Wsparcia Dziennego „Kreatywni” przy ul. Płk Dąbka 52 mówili o potrzebie uporządkowania okolicy baraków przy ul. Dickmana i Miegonia, poprawie dostępności nowego bulwaru u podnóża klifu oraz zwiększenia częstotliwości kursowania komunikacji miejskiej.
Oksywie jest jednocześnie dzielnicą, która budzi u mieszkańców wiele pozytywnych emocji. Dobrą stroną życia w tym miejscu jest bliskość morza, duża ilość zieleni, kameralność, spokój oraz dobre skomunikowanie z centrum Gdyni.
Swoje spostrzeżenia dotyczące zarówno dobrych stron Oksywia, jak i obszarów wymagających poprawy mieszkańcy zapisywali na specjalnych kartkach. Jak wyjaśniali prowadzący spotkanie, zależy im na poznaniu zdania każdego z obecnych a osób przyszło tak wiele, że wysłuchanie każdej z nich byłoby trudne.
W czwartek, 9 czerwca, zapraszamy wszystkich mieszkańców z okolic ul. Żeglarzy, Śmidowicza i Arciszewskich do Placówki Wsparcia Rodziny i Dziecka „Światłowcy", by porozmawiać o najpilniejszych potrzebach Oksywia. Spotkanie odbędzie się w godz. 17-19 w Placówce Wsparcia Rodziny i Dziecka „Światłowcy" przy ul. Żeglarzy 5.

Wszystkie uwagi i postulaty zostaną przeanalizowane przez pracowników Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni, które koordynuje w mieście proces rewitalizacji. Wezmą je pod uwagę podczas opracowywania zapisów Gminnego Programu Rewitalizacji. Dokument ma być gotowy do końca 2016 roku.

fot. Aleksandra Dylejko

Oksywie 1

Oksywie 2

Oksywie 3

Oksywie 4