Aktualności

Gdyńska rewitalizacja ze wsparciem finansowym Unii Europejskiej

Gdynia ubiega się o blisko 38-milionową dotację z budżetu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, która ma zasilić działania w ramach rewitalizacji Oksywia, Chyloni i Witomina. Środki przyznawane są w trybie bezkonkursowym, niemniej jednak procedura oceniania wymagała niezwykle starannej i czasochłonnej pracy nad opracowaniem wniosków. Do Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku złożono je w czwartek, 16 lutego. Dane w nich zawarte pochodzą z wielu źródeł, wynikają m. in. z potrzeb zdiagnozowanych podczas konsultacji społecznych, przyjętej polityki społecznej miasta, rozwoju sportu, edukacji i kultury.

- Przygotowanie wniosków o dotację ze Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych to niemalże rok pracy wielu osób zaangażowanych w rewitalizację trzech gdyńskich dzielnic. Mówimy o finansowym wsparciu działań na terenie Oksywia, Chyloni i Witomina - informuje Aleksandra Markowska, dyrektor Laboratorium Innowacji Społecznych. - Będą miały charakter zarówno inwestycyjny, jak i społeczny, międzysąsiedzki.


Wspomniane wnioski nie biorą udziału w konkursie. Nie oznaczało to jednak łatwej ścieżki po unijne ok. 38 milionów złotych. W gdyńskim Laboratorium Innowacji Społecznych oraz w Wydziale Projektów Rozwojowych Urzędu Miasta wypracowano szereg argumentów wskazujących na gdyńskie potrzeby i priorytetowe rozwiązania, które wymagają nakładów budżetowych z ZIT.
- Dla każdej z trzech branych pod uwagę dzielnic przewidzieliśmy co najmniej kilka zadań, które różnią się od siebie zarówno charakterem inwestycji, jak i kosztorysem - wyjaśnia Maciej Warszakowski z Laboratorium Innowacji Społecznych ds. Inwestycji. - Częścią wspólną dla Oksywia, Chyloni i Witomina będą niewątpliwie nowo utworzone centra sąsiedzkie z bogatą ofertą społeczną dla mieszkańców.


Mieszkańcy Oksywia za kilkanaście miesięcy korzystać będą z przebudowanego skrzyżowania ulic Dąbka, Bosmańskiej i Dickmana, czy nowego chodnika wzdłuż ulicy Arciszewskich. Mieszkańcy Witomina zyskają atrakcyjną przestrzeń rekreacyjno - wypoczynkową nieopodal SP nr 35, będą też mogli wybrać się na spacer do lasu zmodernizowanymi ścieżkami. W obrębie ulic Zamenhofa i Opata Hackiego na Chyloni nie da się nie dostrzec odnawianych elewacji budynków, wokół których zmieniona zostanie przestrzeń z myślą o bezpiecznym i komfortowym wypoczynku i możliwością spotkań na świeżym powietrzu.

Dotacja w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych będzie głównym źródłem finansowania trzech wskazywanych dzielnic w ramach rewitalizacji. Wkład własny miasta to około 15 mln zł.

Co to jest ZIT?
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) to nowy instrument (nie funkcjonował w poprzedniej unijnej perspektywie finansowej tj. w latach 2007-2013), który pozwoli na realizację strategii terytorialnych w sposób zintegrowany. Działania podejmowane w ramach ZIT będą ukierunkowane na zrównoważony rozwój obszarów miejskich. Komisja Europejska chcąc zwiększyć zaangażowanie miast w realizację polityki spójności, zobowiązała wszystkie kraje członkowskie do przeznaczenia minimum pięć proc. środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) na realizację tego instrumentu. (źródło: www.funduszeeuropejskie.gov.pl)