Aktualności

Gdyńska rewitalizacja coraz bliżej

Przygotowania do rewitalizacji sześciu obszarów Gdyni nabierają tempa. Właśnie został ogłoszony przetarg, który ma wyłonić wykonawcę prac w rejonie ulic Opata Hackiego - Zamenhofa na Chyloni. Zbliża się też początek ogólnomiejskich konsultacji zapisów Gminnego Programu Rewitalizacji.

Rejon ulic Zamenhofa - Opata Hackiego, fot. mat. prasowe Laboratorium Innowacji Społecznych

Wykonanie kanalizacji deszczowej na osiedlu to jedna z pilniejszych potrzeb wskazywanych przez mieszkańców bloków przy ul. Opata Hackiego i Zamenhofa. Jesienią przyszłego roku problem ma zniknąć, bo ogłaszamy właśnie przetarg na pierwszą część inwestycji w rejonie ZOH, czyli jednym z sześciu gdyńskich obszarów rewitalizacji - zapowiada Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.

To właśnie w ramach tego procesu zbudowana zostanie kanalizacja deszczowa, która odprowadzi wody opadowe do rzeki Chylonki. Jeszcze w grudniu chcemy spotkać się z mieszkańcami ZOH, by wyjaśnić im wszystkie kwestie związane z tym i kolejnymi etapami inwestycji, odpowiedzieć na pytania, rozwiać wątpliwości - mówi Michał Guć. Zdajemy sobie sprawę, że te działania, choć wyczekiwane, będą skutkowały przejściowymi uciążliwościami. Mieszkańcy muszą mieć komplet związanych z nią informacji - dodaje.

Centrum Aktywnego Mieszkańca (Zamenhofa - Opata Hackiego), fot. mat. prasowe Laboratorium Innowacji Społecznych

Na tym inwestycje w Chyloni się nie skończą. Tuż przed zamknięciem pierwszego etapu zostanie ogłoszony przetarg na kolejny, czyli zagospodarowanie terenu między blokami przy ul. Zamenhofa. Administracja Budynków Komunalnych, równolegle do dużej inwestycji, będzie prowadzić projekt unijny polegający m.in. na termomodernizacji budynków gminnych przy ul. Opata Hackiego 31 oraz Ludwika Zamenhofa 9 i 13 oraz wymianie instalacji grzewczej i ciepłej wody.

Kolejne środki rewitalizacyjne są przeznaczone na dofinansowanie przedsięwzięć wspólnot mieszkaniowych odnośnie części wspólnych budynków. Dotyczyć będzie to zarówno samych bloków, jak i otaczających je terenów. Zamierzenie jest takie, że z czasem wspólnoty przejmą pod opiekę to, czego realizacja zostanie sfinansowana z budżetu rewitalizacyjnego.

Siedziba przyszłego Domu Sąsiedzkiego na Oksywiu, fot. mat. prasowe Laboratorium Innowacji Społecznych

Po zakończeniu pierwszego etapu prac kontynuowane mają być działania nad zagospodarowaniem kolejnych fragmentów osiedla między ulicami Opata Hackiego i Ludwika Zamenhofa. Mają dotyczyć wyznaczenia stref rekreacji, placów zabaw i siłowni na świeżym powietrzu oraz wprowadzenia elementów małej architektury, z której korzystać będą mieszkańcy.

Rzeczywisty koszt prac inwestycyjnych będzie znany po rozstrzygnięciu przetargów.
Na osiedlu Opata Hackiego - Zamenhofa oprócz działań twardych kontynuowane będą, prowadzone tu z powodzeniem od kilku lat, działania miękkie, czyli praca aktywizująca lokalną społeczność. Polepszy się jednak zaplecze do prowadzenia tych działań. Rozbudowany i wyremontowany zostanie budynek biblioteki, a co za tym idzie zwiększą się możliwości prowadzenia różnorakich działań, których adresatami są mieszkańcy dzielnicy. To działanie, podobnie jak inne działania inwestycyjne, jest odpowiedzią na postulaty mieszkańców.

Dom Sąsiedzki powstanie także na Oksywiu (ul. Śmidowicza 49). Na jego potrzeby zaadaptowany zostanie budynek zajmowany do niedawna przez Zespół Szkół Rzemiosła i Handlu. Działalność placówki polegać będzie m.in. na integracji mieszkańców i organizacji angażujących do działania lokalną społeczność. Oferta dostosowana będzie do potrzeb i oczekiwań mieszkańców w różnym wieku i z różnymi zainteresowaniami. Sala gimnastyczna czy przestronny dziedziniec umożliwiają na przykład prowadzenie zajęć związanych z rekreacją. Miejsce ma służyć mieszkańcom nie tylko Oksywia, ale wszystkich północnych dzielnic Gdyni.

Gdyński ”Meksyk”, fot. mat. prasowe Laboratorium Innowacji Społecznych

Więcej szczegółów dotyczących działań rewitalizacyjnych poznamy za kilka tygodni, gdy rozpoczną się konsultacje zapisów Gminnego Programu Rewitalizacji. Dokument powstaje - po serii konsultacji m.in. z mieszkańcami rejonów rewitalizacji, dla sześciu obszarów jednocześnie: omawianego wyżej rejonu ulic Opata Hackiego - Zamenhofa na Chyloni, części Oksywia, zachodniej części Witomina-Radiostacji, Pekinu, Meksyku i Babich Dołów.

Potrzeby w poszczególnych osiedlach są bardzo zróżnicowane, dlatego dla każdego z nich powstaje odrębny zakres i harmonogram działań. Nie wykluczamy, że realizacja niektórych przedsięwzięć może wymagać zmian w planach zagospodarowania przestrzennego - zastrzega Michał Guć. Po to, by docelowe rozwiązania były jak najlepiej dostosowane do potrzeb mieszkańców. Tak sytuacja jest prawdopodobna na terenie Meksyku, być może także na Witominie. W ciągu kilku tygodni będziemy gotowi, by wyniki prac nad projektem programu zaprezentować mieszkańcom.

Łączna kwota dofinansowania unijnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 na przedsięwzięcia inwestycyjne w ramach rewitalizacji ZOH, Oksywia i Witomina może wynieść ponad 37 mln zł. Uzupełnieniem tej kwoty będzie wkład własny miasta stanowiący niespełna 15 mln zł.

Przedsięwzięcia inwestycyjne realizowane w pozostałych dzielnicach (Pekin, Meksyk, babie Doły) będą finansowane ze środków budżetu miasta, a ich dokładna wartość zostanie wskazana w Gminnym Programie Rewitalizacji, który - jak już wspomniano wyżej - będzie podlegać konsultacjom społecznym na przełomie roku.

fot. mat. prasowe Laboratorium Innowacji Społecznych