Aktualności

Dom Sąsiedzki na Oksywiu zintegruje mieszkańców północnych dzielnic Gdyni

Już  w przyszłym roku na Oksywiu działalność rozpocznie Dom Sąsiedzki. Placówka mieścić się będzie przy ul. Śmidowicza 49, w części budynku zajmowanego do niedawna przez Zespół Szkół Rzemiosła i Handlu. Decyzję w sprawie jej utworzenia podjęły właśnie władze Gdyni.

Część Oksywia jest jednym z sześciu obszarów, które objąć ma gdyński Gminny Program Rewitalizacji. Jego zapisy dla każdego z terenów zostaną wypracowane przy ścisłym udziale mieszkańców, spotkania w tej sprawie odbywają się w dzielnicach od początku roku. Kilka razy okazję do powiedzenia o swoich potrzebach mieli także gdynianie z Oksywia.

- Zarówno w rozmowach z mieszkańcami górnej, jak i dolnej części dzielnicy mocno wybrzmiała potrzeba utworzenia na Oksywiu miejsca sąsiedzkich spotkań – mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni do spraw innowacji. - Zwracano też uwagę na konieczność znalezienia dla obu obszarów części wspólnej, mianownika integrującego mieszkańców. Wsłuchaliśmy się w te głosy bardzo uważnie i zdecydowaliśmy o stworzeniu takiego miejsca w należącym do miasta budynku, gdzie mieścił się Zespół Szkół Rzemiosła i Handlu przy ul. Śmidowicza. To obiekt szkolny z dużą salą gimnastyczną i dziedzińcem. Wydaje się, że to miejsce idealne na stworzenie czegoś, co roboczo nazwaliśmy Domem Sąsiedzkim.

Dom Sąsiedzki ma w założeniu integrować mieszkańców – umożliwiać im spotkania i prowadzenie różnych aktywności - ale też sieciować działające na Oksywiu instytucje i organizujące angażujące lokalną społeczność, by wspólnie mogły wypracować jeszcze lepsza ofertę spędzania czasu. Już teraz wiadomo, że w placówce mieścić będzie się klub seniora, który będzie działał co najmniej sześć dni w tygodniu. Tu także przeniesiona zostanie z ul. Żeglarzy Placówka Wsparcia Dziennego z ofertą spędzania wolnego czasu i wsparciem dla młodzieży.

- Jestem radną z dzielnic północnych i często podczas rozmów z mieszkańcami słyszałam, że w naszej części miasta brakuje miejsca, w który seniorzy mogliby spędzić czas, zajmować się swoimi hobby, spotykać się – pzyznaje radna Elżbieta Sierżęga. – Dzięki inicjatywie mojej i rad dzielnic północnych - Pogórza, Obłuża, Oksywia i Babich Dołów oraz współpracy z Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową w styczniu udało się stworzyć filię klubu seniora roboczo nazwaną „Północ”. Przez dwa dni w tygodniu prowadzone są tam bardzo aktywne zajęcia, ale zdaniem mieszkańców to wciąż za mało. Grono seniorów rośnie, potrzeba rozszerzenia działalności klubu była bardzo duża. Rada Miasta zdecydowała więc o powstaniu na północy Gdyni nowego miejsca, w którym seniorzy przez cały tydzień będą mogli rozwijać swoje zainteresowania artystyczne, sportowe, prozdrowotne.

Pełna i szczegółowa oferta dla mieszkańców Oksywia powstanie jednak w ścisłej współpracy z mieszkańcami. Organizowane będą różnego rodzaju panele i spotkania, podczas których będzie wypracowywana oferta nowej placówki.

- Lokalna społeczność wie najlepiej, jakich funkcji, usług i aktywności jej brakuje więc nie wyobrażam sobie, by działalność Domu Sąsiedzkiego mogła być oderwana od tych potrzeb – podkreśla Michał Guć. – Chcemy wypełnić lukę, jaka do tej pory istnieje na Oksywiu. Budynek przy Śmidowicza, który miasto przekazuje na potrzeby Domu Sąsiedzkiego, z rozległym dziedzińcem i salą gimnastyczną, daje duże możliwości. Trzeba je jak najlepiej wykorzystać, uczynić  to miejsce atrakcyjnym i tętniącym życiem.

Oferta Domu Sąsiedzkiego, wypracowana we współpracy z mieszkańcami i działającymi na Oksywiu organizacjami, wpisana zostanie do Gminnego Programu Rewitalizacji – podobnie jak samo stworzenie placówki. Dokument ma być gotowy do końca tego roku.

Budynek, w którym do niedawna funkcjonowała szkoła, jest w dobrym stanie technicznym, ale będzie wymagał pewnych adaptacji na potrzeby działalności Domu Sąsiedzkiego. Przyszły rok będzie czasem prac prowadzonych po to, by placówka osiągnęła pełną gotowość i służyła mieszkańcom północnych dzielnic Gdyni.