Aktualności

Ostateczna lista projektów zakwalifikowanych do Budżetu Obywatelskiego 2014


 
Nazwa dzielnicy
(przyznana kwota w zł.)
 
Nazwa projektu
Szacunkowy
koszt  projektu
(w zł.)
Babie Doły
(76.692,90)
 
 
 1. Utwardzenie płytami yomb nawierzchni ulicy Rybaków (na długości ok. 110 mb).
76.000
2. Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Dedala 8.
45.000
3. Dostawa i montaż urządzeń na plac zabaw przy ul. Dedala 6.
60.000
Chwarzno
- Wiczlino

(284.140,42)
 
 
 1. Utwardzenie nawierzchni chodnika wzdłuż ul. Chwarznieńskiej od końca ścieżki rowerowej przy rondzie Gierdziejewskiego do ul. Mokrej.
264.858
2. Utwardzenie nawierzchni chodnika wzdłuż ul. Wiczlińskiej od przystanku do "Biedronki".
65.000


3. Utwardzenie nawierzchni chodnika wzdłuż ul. Wiczlińskiej od przystanku Kmicica do sklepu na Niemotowie Nr 102 A.
284.000
4. Utwardzenie nawierzchni chodnika wzdłuż ul. Wiczlińskiej od Wielkiej Roli do sklepu - Wiczlińska Nr 113.
72.000
5. „Boisko w Wiczlinie" wielofunkcyjne przy ul. Śliskiej (bez budowy placu zabaw, ustawienia ławek oraz ogrodzenia terenu).
190.000
6. Wymiana istniejącego chodnika na wysokości trzech budynków w zabudowie szeregowej przy ul. Franciszka Sokoła w Gdyni (z wymianą uszkodzonych krawężników i obrzeży).
170.000
7. Utwardzenie parkingu przy parafii św. Urszuli Ledóchowskiej w Chwarznie (bez rozbiórki istniejącej nawierzchni, z wykorzystaniem jej jako podbudowy). 
63.000
8. Modernizacja terenu przy żłobku „Safari" oraz wstawienie zabawek ogrodowych dla dzieci łatwych do demontażu oraz przeniesienia.
70.000
9. Budowa nawierzchni ul. Marsa w Chwarznie w systemie płyt yomb bez chodnika (na dł. 100 m, bez kanalizacji deszczowej).
136.517
10. Oświetlenie ulic: Gradowej, Tęczowej, Śnieżnej, Suchej.
225.500
11. Rozbudowa miejskiego lodowiska w Gdyni  
(projekt wspólny dla dzielnic).
43.000
12. Utwardzenie płytami yomb ul. Chwarznieńskiej (na dł. 400 m i szer. 3 m, zaczynając od ul. Żaglowej 3 do ul. Chwarznieńskiej 186). 
273.000
13. Budowa drogi w systemie płyt yomb od Wiczlińskiej - do Wiczlińskiej 115 P.
220.480
14. Dostawa i montaż siłowni zewnętrznej na terenach osiedli zlokalizowanych w Gdyni - Zachód.
75.000
  Chylonia    (210.352,34)
  
 1. Plac zabaw, rekreacja i siłownia na świeżym powietrzu przy ul.: Morska - Kartuska - Pustki.
180.000
2. Wiata śmietnikowa przy bloku ul. Opata Hackiego 23.
12.000
3. Estetyzacja historycznego, chylońskiego zakątka na ul. Św. Mikołaja (za torami).
135.000
4. Kapitalny remont nawierzchni w sali gimnastycznej w ZSO Nr 5 w Gdyni.
111.700
5. Budowa boiska wielofunkcyjnego do piłki koszykowej, piłki siatkowej, piłki ręcznej o nawierzchni poliuretanowej na istniejącej nawierzchni asfaltowej na terenie Gimnazjum Nr 3 przy ul. Gospodarskiej 1.
190.000
6. Utwardzenie istniejących miejsc postojowych i utwardzenie terenu przy budynku ul. Młyńska 17 w Gdyni.
210.352
7. Rozbudowa miejskiego lodowiska w Gdyni
(projekt wspólny dla dzielnic).
32.000
8. Modernizacja boisk do piłki koszykowej i piłki siatkowej dla dzieci i dorosłych mieszkańców dzielnicy Chylonia na terenie SP Nr 40.
210.000
9. Remont chodnika przy ul. Zamenhoffa 1.
116.767
10. Położenie chodnika przy bloku Opata Hackiego 23.
59.337
11. Nordic Walking Park „Chylonia" - sieć tras do uprawiania nordic walking.
39.975
12. Plac Mikołaja (stworzenie miejsca wypoczynkowego przed budynkiem MBP Nr 12 przy ul. Opata Hackiego 33).
43.335
13. Przełożenie płyt chodnikowych przy ul. Chylońskiej 111.
40.200
      Cisowa            (173.952,89)
 
 
 1. Wykonanie drenażu na boisku piłkarskim w ZSE przy ul. Chylońskiej.
160.000
2. Chylońska dla ludzi (wprowadzenie strefy uspokojonego ruchu na ul. Chylońskiej między skrzyżowaniem z ul. Morską i ul. Owsianą).
148.595
3. Budowa placu zabaw na Osiedlu Janowska 29 i 31 oraz budowa ogrodzenia od strony zachodniej Osiedla Janowska 29 i 31.
90.000
4. Oświetlenie zewnętrzne ulic: Botnickiej, Sibeliusa i Fińskiej.
173.000
5. Wykonanie chodnika przy ul. Botnickiej po wschodniej stronie.
70.000
Dąbrowa
(167.207,21)
 
 
 1. Budowa boiska do piłki nożnej na istniejącej nawierzchni trawiastej.
43.250
2. Budowa parku do Street Workout przy ul. Melisowej.
46.000
3. Siłownia zewnętrzna na Dąbrowie przy ul. Szafranowa/ Rdestowa.
50.000
4. Plac zabaw przy ul. Rdestowej.
50.000
5. Rozbudowa miejskiego lodowiska w Gdyni  
(projekt wspólny dla dzielnic).
25.000
6. Remont nawierzchni chodników przy ul. Szafranowej.
131.900
7. Siłownia na powietrzu (outdoor fitness center) na Skwerze Ks. Mazura.
48.757
Działki Leśne
(93.264,73)
 
 
 1. Droga dojazdowa i plac manewrowy, utwardzenie i wyłożenie płytami MEBA dojazdu i podwórka na zapleczu budynku Witomińska 8.
57.343
2. Budowa boiska do piłki ręcznej przy ul. Tatrzańskiej 40.
93.000
3. Strefa rekreacji dla małych i dużych na terenie pomiędzy wieżowcami 24
i 28/30 oraz ul. Warszawską i Pomorską.
65.000
4. Dostawa i montaż siłowni zewnętrznej wraz z wykonaniem nawierzchni
z kostki betonowej (pow. ok. 180 m2) przy ul. Wolności 25.
75.000
5. Remont chodnika przy ul. Wolności na długości 160 mb pomiędzy ulicami Podlaską i Tatrzańską oraz zwiększenie bezpieczeństwa przez zbudowanie 2 progów zwalniających.
90.000
6. Dzieci na Działkach - budowa placu zabaw na terenie Kościoła Jezuitów.
93.264
7. Zagospodarowanie skarpy przy ul. Zakopiańskiej w Gdyni.
93.264
Grabówek
(123.725,77)
 
 
 1. Wykonanie miejsc postojowych przy ul. Komandorskiej.
17.050
2. Wykonanie placu zabaw między budynkami na ul. Morskiej 91-93.
55.000
3. Wykonanie nawierzchni z płyt yomb na ul. Beniowskiego od nr 48 do lasu.
40.100
4. Budowa parku do Street Workout przy ul. Okrzei.
42.000
5. Siłownia plenerowa na terenie SP NR 17 (ul. Grabowo 12).
54.000
6. Oświetlenie zewnętrznej części ul. M. Skłodowskiej w Gdyni.
123.000
7. Ogrodzony wybieg dla psów z podajnikiem torebek na odchody i koszem na terenie pomiędzy II LO, a punktem widokowym.
15.000
8. Modernizacja zieleni na placu zabaw przy ul. Kapitańskiej 15.
38.000
9. Wyprofilowanie chodnika przy ul. Morskiej 89-91 oraz przy przejściu dla pieszych - skrzyżowanie ul. Morskiej i Grabowo.
4.200
10. Rozbudowa i przebudowa placu zabaw znajdującego się przed blokami przy ul. Kapitańskiej.
55.000
11. Modernizacja i wyposażenie placu zabaw przy ul. Kapitańskiej 15.
50.000
12. Remont chodników wzdłuż ul. M. Mireckiego.
8.664
13. Remont nawierzchni drogowej na ul. Skłodowskiej od rozjazdu z ul. Mireckiego w górę do Jednostki Wojskowej oraz zagospodarowanie trawnika pomiędzy ulicami: Komandorską, Skłodowskiej i Wąsowicza.
84.697
14. Budowa parkingu i fragmentu drogi przy ul. Beniowskiego naprzeciwko bloku 42 i 38.
100.000
Kamienna Góra
(60.356,84)
 
 
 
 1. Bezpieczne przejście dla pieszych przez ul. Krasickiego na wysokości bloku Nr 2a.
12.500
2. Montaż tablic informacyjnych na zabytkowych kamienicach Kamiennej Góry.
25.000
3. Modernizacja ogrodzenia przy Gimnazjum Nr 11 przy ul. Słowackiego 53, od strony schodów parkowych.
10.500
4. Modernizacja boiska górnego przy ul. Asnyka.
60.000
5. Alejka w wąwozie przy ul. Sienkiewicza (uporządkowanie i utwardzenie powierzchni wąwozu z kostki kamiennej).
60.356
6. Generalny remont ulicy wewn. od ul. Legionów 8 przy Przedszkolu Nr 25 do bloku przy ul. Nacla 16-18.
60.356
7. Zagospodarowanie placu do rekreacji przy ul. Legionów 17AB i 13-15-17.
60.356
8. Remont traktu komunikacyjnego przy ul. Legionów 17AB i 13-15-17.
23.000
9. Rozbudowa miejskiego lodowiska w Gdyni 
(projekt wspólny dla dzielnic).
9.000
Karwiny
(99.773,55)
 
 
 1. Budowa parku do Street Workout przy ul. Gojawiczyńskiej.
46.000
2. Wymiana podłogi w Sali sportowej ZS nr 10.
99.773
3. Jednostanowiskowe boisko do koszykówki ulicznej przy ul. Tatarczanej 8.
58.000
4. Wykonanie zespołu urządzeń Street Workout do ćwiczeń siłowych przy ul. Buraczanej.
51.587
5. Jednostanowiskowe boisko do koszykówki ulicznej przy ul. Iwaszkiewicza 4-6.
58.000
6. Jednostanowiskowe boisko do koszykówki ulicznej przy ul. Korzennej 7.
58.000
7. Rozbudowa miejskiego lodowiska w Gdyni
(projekt wspólny dla dzielnic).
14.000
8. Renowacja budynku gminnego - ZS Nr 13 przy ul. Chwaszczyńskiej 26 (częściowa wymiana stolarki okiennej).
50.000
9. Plac sportów miejskich dla Karwin (przy ul. Kruczkowskiego): Obiekt sportowo - rekreacyjny dla każdego, do sportów ogólnorozwojowych: gimnastyki, parkur, freerun, streetworkout.
99.773
10. Wykonanie chodnika łączącego ul. Korzenną na wysokości budynku zarządu SM Karwiny z przejściem przez wjazd do parkingu budynku Nr 11 przy ul. Korzennej.
38.000
Leszczynki
(102.004,07)
 
 
 1. Remont chodnika przy ul. Morskiej 207/215.
70.682
2. Rewitalizacja parkingu dla mieszkańców - ul. Morska 172 i Ramułta 41.
102.000
3. Remont chodnika pod estakadą E. Kwiatkowskiego oraz od ul. Morskiej do ul. Ramułta.
102.000
4. Remonty chodników przy ul. Osada Kolejowa.
102.000
5. Utwardzenie miejsc parkingowych przy ul. Dreszera 28.
65.554
6. Realizacja boiska do piłki nożnej dla dzieci przy ul. Dantyszka.
70.350
7. Przebudowa ciągu pieszego wzdłuż budynku przy ul. Morskiej 176-184.
64.640
8. Budowa ulicy Leszczynki II z nawierzchnią typu yomb.
102.000
9. Plac zabaw pomiędzy torami kolejowymi (ul. Morska, ul. Zakręt do Oksywia, ul. Filomatów).
90.000
10. Remont nawierzchni drogi oraz chodnika przy ul. Ramułta 41.
102.000
11. Plac sportów miejskich dla Leszczynek (przy ul. Morskiej 116 za Lidlem): Obiekt sportowo - rekreacyjny dla każdego, do sportów ogólnorozwojowych: gimnastyki, parkur, freerun, streetworkout.
100.000
Mały Kack
(143.014,37)
 
 
 1. Doposażenie istniejącego placu zabaw zlokalizowanego pomiędzy osiedlem „Słoneczne Gniazdo", a osiedlem „Cadena" w elementy siłowni zewnętrznej
52.000
2. Instalacja urządzeń outdoor fitness przy ul. Sandomierskiej/ Kurpiowskiej.
9.336
3. Modernizacja schodów oraz montaż poręczy na skarpie Przemyska vis a vis ul. Kurpiowskiej.
80.380
4. Wymiana ogrodzenia przy SP Nr 13 w Gdyni.
41.875
5. Siłownia plenerowa przy ul. Strzelców.
50.000
6. Uporządkowanie terenu po ogródkach działkowych przy ul. Olkuskiej.
29.836
7. Rozbudowa miejskiego lodowiska w Gdyni
(projekt wspólny dla dzielnic).
21.000
8. Utwardzenie istniejących miejsc parkingowych przy wejściu do ROD „Nadmorski".
143.000
Obłuże
(181.147,64)
 
 
 1. Przebudowa i remont schodów przy skrzyżowaniu ul. Ledóchowskiego
i ul. Sucharskiego.
123.193
2. Remont chodnika przy ul. Ledóchowskiego 1.
53.064
3. Wymiana ogrodzenia szkoły (SP nr 6).
66.000
4. Modernizacja placu zabaw - ul. Turkusowa 7,8,9.
120.000
5. Rozbudowa parkingu z kostki betonowej - ul. Turkusowa 7,8,9 (powiększenie istniejącego parkingu).
31.000
6. Remont schodów terenowych na skarpie przy ul. Benisławskiego.
65.757
7. Remont schodów terenowych na działce 859/11 KM 31, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia oraz część schodów na działce 498/457 - własność RSM im. KP Gdynia.
178.784
8. Remont ciągu pieszego na odcinku od Szkoły nr 41 do targowiska nr 8 przy ul. Benisławskiego.
181.147
9. Remont i modernizacja drogi wjazdowej wraz z chodnikiem przy ul. Benisławskiego 17-19.
170.000
10. Remont ciągów pieszych: ul. Stolarska 8, 10, 12.
171.000
11. Wykonanie chodnika wzdłuż dojazdu do budynków przy ul. Kwiatkowskiego 100 i 102.
40.000
12. Utwardzenie i modernizacja drogi prowadzącej na Rodzinne Ogrody Działkowe im. M. Reja przy ul. Płk. Dąbka 232.
127.000
13. Remont chodnika oraz utwardzenie miejsc postojowych wzdłuż budynków przy ul. Unruga 72-74.
78.000
14. Budowa boiska wielofunkcyjnego (piłka ręczna, koszykówka, siatkówka) o nawierzchni poliuretanowej wraz z wykonaniem podbudowy na istniejącej nawierzchni żużlowej przy SP nr 39.
166.000
15. Remont i modernizacja boiska sportowego przy ZSO Nr 4.
42.550
16. Ścieżka zdrowia dla uczniów ZSO Nr 4.
26.634
17. Wiata na rowery na terenie ZSO Nr 4.
12.300
18. Modernizacja obiektu sportowego „Skatepark Stawek"
(projekt wspólny z dzielnicami Oksywie i Pogórze).
59.287
19. Rozbudowa miejskiego lodowiska w Gdyni  
(projekt wspólny dla dzielnic).
27.000
20. Plac sportów miejskich dla Obłuża (przy ul. Piekarskiej/ Białowieskiej przy placu zabaw „Biskupin": Obiekt sportowo - rekreacyjny dla każdego, do sportów ogólnorozwojowych: gimnastyki, parkur, freerun, streetworkout.
100.000
Oksywie
(159.531,20)
 
 
 1. Budowa placu zabaw przy ul. Zielonej.
159.440
2. Remont chodnika przy ul. Płk. Dąbka nr 2 - 32.
49.200
3. Wykonanie zatoki postojowej przy ul. Płk. Dąbka nr 30.
43.000
4. Park dla psów przy ul. Knyszyńskiej.
41.000
5. Utwardzenie miejsc postojowych dla 10 samochodów osobowych przy ul. Śmidowicza.
78.984
6. Modernizacja chodnika przy budynkach Zielona 32.
44.000
7. Remont nawierzchni chodnika oraz miejsc postojowych przy budynku przy ul. Śmidowicza 61.
159.531
8. Urządzenie skweru dzielnicowego przy ul. Zielonej 19.
159.500
9. Remont drogi wewn. Płk. Dąbka 185.
159.531
10. Utwardzenie nawierzchni na drodze wewn. pomiędzy ul. Knyszyńską
i Tucholską przy budynku ul. Tucholska 7.
159.531
11. Wymiana części nawierzchni działki gminnej 621/110 pomiędzy budynkami ul. Godebskiego 5 i ul. Godebskiego 7.
159.531
12. Remont chodnika i schodów wzdłuż budynku przy ul. Żeglarzy 11A i 11.
148.700
13. Remont chodnika przy budynku ul. Bosmańska 40 C.
48.000
14. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm drogi dojazdowej do osiedlowej pergoli śmietnikowej obsługującej 4 budynki oraz wykonanie nawierzchni jw. placu postojowego na 10 samochodów osobowych.
159.531
15. Remont nawierzchni drogi wewn. przy ul. Bosmańskiej 28.
159.531
16. Modernizacja obiektu sportowego „Skatepark Stawek"
(projekt wspólny z dzielnicami Obłuże i Pogórze).
59.778
17. Remont nawierzchni chodnika przy budynku przy ul. Bosmańskiej 40 A.
72.915
18. Wykonanie nawierzchni z płyt yomb na drodze osiedlowej - osiedle baraków komunalnych przy ul. A. Dickmana w Gdyni Oksywiu.
159.531
19. Utwardzenie terenu placu manewrowego i miejsc postojowych dla 10 samochodów osobowych przy ul. Żeglarzy 11.
129.000
Orłowo
(129.132,24)
 
 
 1. Budowa boiska do piłki koszykowej i siatkowej na terenie ZS Nr 5.
125.500
2. Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na terenie zielonym w Parku w Kolibkach.
75.000
3. Rozbudowa miejskiego lodowiska w Gdyni
(projekt wspólny dla dzielnic).
19.000
4. Utwardzenie nawierzchni gruntowej ul. Adwokackiej na odcinku 49 mb od skrzyżowania z ul. Wrocławską do posesji nr 1 i 2 płytami yomb
w krawężnikach.
93.000
5. Remont części parkingu przy ZS Nr 6 w Gdyni polegający na wymianie nawierzchni.
75.000
6. Dostawa i montaż siłowni zewnętrznej na istniejącej nawierzchni trawiastej przy ul. Wrocławskiej 52.
49.893
7. Uproszczenie oznakowania drogowego poprzez stworzenie strefy zakazu postoju w okolicach mola w Orłowie.
2.836
8. Unormowanie ruchu drogowego oraz miejsc parkingowych w Orłowie - dot. ul. Akacjowej.
4.170
9. Poprawa walorów estetycznych obszaru Promenady Królowej Marysieńki.
10.000
10. Unormowanie miejsc parkingowych w Orłowie - dot. ul. Świerkowej.
3.794
11. Siłownia plenerowa przy ul. Orłowskiej za osiedlem Orłowska Riwiera.
70.000
12. Stop rozjeżdżaniu trawników wzdłuż ul. Wielkopolskiej (remont pasa zieleni na odcinku między ul. Wrocławską, a Placem Górnośląskim).
15.000
Pogórze
(132.487,21)
 
 
 1. Wykonanie naprawy chodnika, uporządkowanie terenu, wykonanie wnęk dla ławek - na całej długości tzw. „wysypiska - gruzowiska" przylegającego wzdłuż ul. Płk. Dąbka.
132.375
2. Doświetlenie przejścia dla pieszych na wysokości krzyżówki Dąbka - Sikorskiego Gdynia Pogórze Górne poprzez zabudowę lampy oświetleniowej.
11.800
3. Utwardzenie 10 miejsc postojowych przy ul. Metalowej 20.
95.000
4. Ułożenie nawierzchni z płyt yomb na ul. Ołowianej.
68.259
5. Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Porębskiego 21.
42.562
6. Modernizacja odcinka drogi ul. Porębskiego nr 15-17 na istniejącej podbudowie betonowej.
89.000
7. Oświetlenie ul. Miedzianej od nr 8 do nr 4 A.
62.500
8. Rozbudowa miejskiego lodowiska w Gdyni
(projekt wspólny dla dzielnic).
19.000
9. Montaż lustra na skrzyżowaniu ulic Uranowej z Rtęciową.
1.667
10. Modernizacja obiektu sportowego „Skatepark Stawek"
(projekt wspólny z dzielnicami Obłuże i Oksywie).
59.686
11. Budowa chodnika przy ul. Metalowej 16 C - 16 J.
35.000
Pustki Cisowskie
- Demptowo

(120.564,51)
 
 
 1. Próg zwalniający na ul. Demptowskiej na wysokości Nr 10.
3.714
2. Ułożenie chodnika od ul. Demptowskiej do tunelu.
18.602
3. Remont nawierzchni jezdni ul. Chabrowej.
27.000
4. Rozbudowa miejskiego lodowiska w Gdyni
(projekt wspólny dla dzielnic).
18.000
5. Przestawienie latarni ulicznej i uporządkowanie terenu chodnika wzdłuż ul. Kartuskiej przy skrzyżowaniu z ul. Demptowską.
10.000
6. Remont nawierzchni chodnika przed wejściem do budynku SP Nr 16.
88.179
7. Zabudowa placu zabaw „Wesoła Dolinka" na istniejącej nawierzchni piaskowej w oparciu o zestaw zabawowy ze ścianką wspinaczkową.
61.000
8. Plac sportów miejskich dla Pustek (skrzyżowanie dróg Jastrzębia, Sępia, Bławatna): Obiekt sportowo - rekreacyjny dla każdego, do sportów ogólnorozwojowych: gimnastyki, parkur, freerun, streetworkout.
100.000
Redłowo
(99.424,44)
 
 
 1. Wymiana chodnika przy ul. Powstania Wielkopolskiego 123-131 od ul. Miłosza do ul. Bałtyckiej.
60.000
2. Remont ul. Cylkowskiego 11, kl. A i B - droga dojazdowa i parking.
98.000
3. Remont ul. Cylkowskiego 11, kl. C i D - droga dojazdowa i parking.
99.424
4. Budowa altany śmietnikowej na terenie SP Nr 34 z oddziałami integracyjnymi.
10.000
5. Chodnik utwardzony na terenie SP Nr 34 z oddziałami integracyjnymi.
22.500
6. Estetyzacja zadrzewionego parku w obrębie Al. Zwycięstwa, ul. Lutyckiej, ul. Legionów i stacji „Lotos" (bez budowy chodnika i ścieżek żwirowych).
42.000
7. Budowa brakującej części chodnika między ul. Legionów, a ul. Korczaka.
16.673
8. Remont chodnika i organizacja zieleni wzdłuż Al. Zwycięstwa od skrzyżowania z ul. Stryjską do „Altus'a".99.424
9. Pasy rowerowe na ul. Stryjskiej.
39.000
10. Rozbudowa miejskiego lodowiska w Gdyni
(projekt wspólny dla dzielnic).
15.000
11. Estetyzacja otoczenia - tereny wzdłuż ul. Redłowskiej.
98.000
12. Modernizacja chodnika przed budynkiem przy ul. Powstania Wielkopolskiego 123 - 131 (wymiana z płyt betonowych na kostkę).
60.000
13. Remont chodnika w ciągu Alei Zwycięstwa od skrzyżowania z ul. Stryjską w kierunku obiektu "Altus".
74.000
Śródmieście
(179.316,31)
 
 
 1. Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej na istniejącej nawierzchni asfaltowej (X LO).
170.800
2. Fit Park - siłownia zewnętrzna przy ul. Abrahama 58-60.
46.558
3. Kwiecisty zakątek na terenie Przedszkola Nr 51 przy ul. Władysława IV 52.
4.376
4. Kaszubska piesza trasa kulturowa w Śródmieściu Gdyni.
74.700
5. Wykonanie nawierzchni na szkolnym placu zabaw - SP nr 21.
86.700
6. Rozbudowa miejskiego lodowiska w Gdyni
(projekt wspólny dla dzielnic).
26.000
7. Dostawa i montaż siłowni zewn. oraz wcześniejsze przygotowanie terenu pod tą inwestycję przy ul. Żwirki i Wigury.
60.000
8. „Gdynia - jak tu pięknie" (utwardzenie gruntu i renowacja zniszczonego muru przy ul. Wójta Radtkego).
97.272
Wielki Kack
(166.389,57)
 
 
 1. Utwardzenie nawierzchni ciągu pieszego w ul. Źródło Marii i ul. Ks. Siega z ul. Waleriana Szefki.
85.000
2. Remont - postawienie wiaty przystankowej przy ul. Starodworcowej (SP nr 20).
15.000
3. Utwardzenie drogi betonowymi płytami typu yomb - ul. Orna 84.
97.700
4. Plac zabaw dla dzieci w centralnej części dzielnicy pomiędzy SP Nr 20, a końcem ul. Ornej.
70.000
5. Dostawa i montaż siłowni zewnętrznej (outdoor fitness) przy ul. Stolemów.
45.000
6. Rozbudowa miejskiego lodowiska w Gdyni
(projekt wspólny dla dzielnic).
24.000
7. Remont chodnika na odcinku ulic Wielkopolska - Wesoła.
102.500
8. Remont chodnika na odcinku ulic Wesoła - Stolemów.
111.400
9. Remont chodnika na odcinku ulic Stolemów - Nowodworcowa.
110.800
10. Remont chodnika na odcinku ulic Nowodworcowa - Maszopów
88.500
11. Remont nawierzchni przy SP Nr 20.
166.000
12. Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez modernizację infrastruktury uspokojenia ruchu oraz modernizację i przebudowę oświetlenia ulicznego w rejonie SP Nr 20.
120.000
Witomino
- Leśniczówka

(87.680,70)
 
 
 1. Budowa podłoża dla istniejącej siłowni zewnętrznej wraz z dostawą i montażem dodatkowych urządzeń do ćwiczeń przy ul. Wielkokackiej 18.
87.500
2. Estetyzacja obszaru pomnika Matki Bożej Gdyńskiej przy ul. Stawnej.
9.900
3. Utwardzenie ciągu pieszego i miejsc postojowych przy ul. II Morskiego Pułku Strzelców 9.
87.680
Witomino
- Radiostacja

(97.972,60)
 
 
 
 1. Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Pogodnej (obok ul. Nauczycielskiej).
50.000
2. Utwardzenie miejsc postojowych przy ul. Konwaliowej.
61.627
3. Skwer 50 - lecia SM „Bałtyk" przy ul. Narcyzowej 12 - 14.
97.972
4. Budowa boiska wielofunkcyjnego do piłki koszykowej, piłki siatkowej, piłki ręcznej o nawierzchni poliuretanowej na istniejącej nawierzchni asfaltowej na terenie SP Nr 35.
97.972
5. Budowa wybiegu dla psów w rejonie ulic: Małokacka, Konwaliowa, Narcyzowa.
74.500
6. Estetyzacja terenu przy ul. Widnej 3.
25.100
7. Plac sportów miejskich w Witominie - Radiostacji (przy SP Nr 35): obiekt sportowo - rekreacyjny dla każdego, do sportów ogólnorozwojowych: gimnastyki, parkur, freerun, streetworkout.
50.000
8. Rozbudowa miejskiego lodowiska w Gdyni
(projekt wspólny dla dzielnic).
15.000
Wzgórze Św. Maksymiliana
(111.868,50)
 
 
 1. Budowa oświetlenia wzdłuż ul. B-pa Dominika od nr 8 do nr 38.
111.868
2. Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Bp-a Dominika od nr 20 do nr 34.
100.000
3. Remont schodów prowadzących od. ul. Partyzantów do Kościoła Św. Antoniego.
110.220
4. Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z miejscami postojowymi przy ul. Matejki w Gdyni.
111.868
5. Dokończenie wymiany nawierzchni chodnika na skrzyżowaniu ulic Moniuszki i Ejsmonda.
60.000
6. Fitness na świeżym powietrzu przy. Al. Zwycięstwa 36 - 62.
34.723
7. Strefa Eko - zabawy przy siłowni pod chmurką przy ul. Piłsudskiego/ Legionów (budowa placu zabaw).
45.000
8. Naprawa nawierzchni drogi wewn. przy ul. Legionów 66 -72.
85.000
9. Biskupa Dominika przyjazna starszym
(obniżenie zejścia z chodników, montaż poręczy przy schodach, wykonanie progu zwalniającego, budowa oświetlenia schodów, rozbudowa altany śmietnikowej).
95.745
10. Wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na ul. Batalionów Chłopskich do ul. Legionów.
4.810
11. Naprawa fragmentu nawierzchni drogi przy ul. Legionów 82-88.
59.000
12. Poprawa bezpieczeństwa na terenie Skweru Plymouth.
99.420
13. Remont ciągu ogrodzeniowego przy ul. Bema (okolica budynków Nr III i IV przy ul. Partyzantów 39).
34.000
14. Remont ogrodzenia przy ul. Bema i Kopernika (okolice budynku Nr IV przy ul. Partyzantów 39).
28.300
15. Remont schodów i elewacji schodów przy ul. Wachowiaka 29.
80.000
16. Rekultywacja terenu zielonego przy ul. Bema (pomiędzy ulicami Partyzantów i Kopernika).
62.400
17. Plac sportów miejskich dla Wzgórza Św. Maksymiliana (Skwer Sue Ryder przy ul. Legionów): Obiekt sportowo - rekreacyjny dla każdego, do sportów ogólnorozwojowych: gimnastyki, parkur, freerun, streetworkout.
100.000
18. Wykonanie nawierzchni poliuretanowej na istniejącym asfaltowym boisku wielofunkcyjnym w ZSO Nr 6.
46.000
19. Remont schodów zewnętrznych, pochylni dla osób niepełnosprawnych oraz podestu wejściowego do szkoły (ZSO Nr 6) polegający na wymianie płytek na antypoślizgowe.
20.000