W nocy z 20 na 21 września nastąpi zmiana w organizacji ruchu na ul. Podjazd W nocy z 20 na 21 września nastąpi zmiana w organizacji ruchu na ul. Podjazd
2017

Ogłoszenie o unieważnieniu konkursu ofert

Prezydent Miasta Gdyni unieważnia otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania z zakresu projektowania elementów budzących tożsamość przestrzeni w obrębie osiedla Zamenhofa-Opata Hackiego, ogłoszony w dniu 8 sierpnia br., z uwagi na to, że jedyna złożona oferta uzyskała poniżej 60% możliwych do uzyskania punktów i negatywną opinię Komisji Oceniającej.