1277 (1077) 12-05-2017 - 18-05-2017

Konsultacje społeczne – weź udział

MOPS zaprasza gdynian do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących dwóch nowych dokumentów: „Gdyńskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 2013” oraz „Gdyńskiego Programu Wsparcia Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2017-2019”.
Oba dokumenty wskazują kierunki oraz cele strategiczne rozwoju Gdyni w ciągu najbliższych lat w zakresie problematyk społecznych (Strategia) oraz wsparcia rodziny i rozwoju pieczy zastępczej (Program Rodziny).
Uwagi można zgłaszać w terminie od 15 do 29 maja 2017 r. poprzez: przesłanie wypełnionej ankiety drogą elektroniczną na adres: strategia@mopsgdynia.pl lub pocztą na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia lub złożenie wypełnionej ankiety w sekretariacie MOPS (ul. Grabowo 2).