W niedzielę 27 maja na terenie Gdyni (oraz powiatów wejherowskiego i kartuskiego) odbędzie się wyścig kolarski GFNY Polska Gdynia 2018. Od godz. 7.00 obowiązywać będą zmiany w organizacji ruchu. W niedzielę 27 maja na terenie Gdyni (oraz powiatów wejherowskiego i kartuskiego) odbędzie się wyścig kolarski GFNY Polska Gdynia 2018. Od godz. 7.00 obowiązywać będą zmiany w organizacji ruchu.
1275 (1075) 21-04-2017 - 27-04-2017

Program „Rodzina 500+” w 2017 roku

W kwietniu rodzice i opiekunowie licznie składają wnioski w Programie „Rodzina 500+”, mając w pamięci, że w ubiegłym roku przyjmowanie wniosków rozpoczęło się 1 kwietnia. Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Gdyni uspokaja, że decyzje przyznające rodzinom świadczenie na dzieci w ramach programu „Rodzina 500+” obowiązują do 30 września 2017. Tego dnia zakończy się okres zasiłkowy 2016/2017.
Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia na kolejny okres, tj. 2017/2018, będzie można składać od 1 sierpnia 2017 r.
Rok temu rodzice i opiekunowie składali wnioski o świadczenie od pierwszego kwietnia, jednak okres zasiłkowy 2016/2017 wyjątkowo był dłuższy.
Kolejne okresy zasiłkowe w programie „Rodzina 500+” trwać będą od pierwszego października do końca września następnego roku.
Szczegółowe informacje o świadczeniu w ramach Programu „Rodzina 500+” na www.gdynia.pl/bip w zakładce Sprawy do załatwienia.