1275 (1075) 21-04-2017 - 27-04-2017

Aukcja „Z głębokiej szuflady”

22 kwietnia o godz. 11.00 w sklepie charytatywnym „Z głębokiej szuflady” (ul. Świętojańska 36) rozpocznie się aukcja charytatywna.
Dochód przeznaczony zostanie na działalność Klubu Młodzieżowego Fly korepetycje i zajęcia lekcyjne dla młodzieży gimnazjalnej z niezamożnych rodzin.