1158 (758) 2014-08-22 - 2014-08-28

Sierpniowe Trzecie Śniadanie

Zespół Reja Gdynia w najbliższą sobotę, 23 sierpnia 2014 r. w godz. 12.00 - 14.00 zaprasza na Sierpniowe Trzecie Śniadanie. Gościny udzieli Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. 3 Maja 27 - 31. Temat przewodni wydarzenia to: „Jak dbać w działaniach o udział wykluczonych grup społecznych i zabiegać o ich współpracę".

Gośćmi specjalnymi będą:
- profesor Ewa Graczyk - doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny w Instytucie Filologii Polskiej UG. Feministyczna literaturoznawczyni. Teoretyczka i historyczka literatury, pracowniczka naukowa Uniwersytetu Gdańskiego;
- Elżbieta Jachlewska - Wiceprzewodnicząca Partii Kobiet, prezeska Stowarzyszenia WAGA.
Wydarzenie jest częścią projektu „Reja Gdynia jako miejsce wspierania i sieciowania gdyńskiego III sektora", realizowanego przez Fundację NADAKTYWNI w partnerstwie z Gminą Gdynia i przy wsparciu Gdyńskiej Rei.
Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich i Gminy Miasta Gdynia.

Wszelkich informacji udziela koordynatorka projektu Urszula Zalewska, nadaktywni@gmail.com, tel. 693 780 510.

Facebook: www.facebook.com/rejagdynia?fref=ts