Konkurs Fotograficzny

Opis alternatywny

01.02.2006 r.

Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny
dla amatorów i profesjonalistów
"Gdynia - tradycyjnie nowoczesna"
z łączną pulą nagród 10 000 zł.Celem Konkursu jest zarówno prezentacja prac fotografów amatorów i profesjonalistów jak i integracja oraz promocja środowiska poprzez zaprezentowanie jego potencjału twórczego.

Tematyka zdjęć jest dowolna, każde zdjęcie musi jednak zawierać w sobie elementy pozwalające na powiązanie go z tytułem konkursu.

Nadesłane prace zostaną ocenione przez jury konkursu, w skład którego weszli m.in.: Ryszard Horowitz, Maciej Kosycarz , Witold Węgrzyn.

Prace należy nadsyłać na adres:

Urząd Miasta Gdyni
Biuro Prezydenta
Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia

z dopiskiem Konkurs Fotograficzny.

Termin ich nadsyłania mija 31 sierpnia 2006 roku (decyduje data stempla pocztowego lub data uwidoczniona na dowodzie nadania przesyłki kurierskiej).

 


Honorowy Patronaty nad konkursem objęła Sekcja Autorów Dzieł Fotograficznych Stowarzyszenia Autorów ZAIKS, oraz ogólnopolski magazyn "FOTO".

logo_gdynia80
logo_foto logo_zaiksPula nagród w konkursie wynosi 10 000 zł. Szczegółowy regulamin konkursu znaleźć także w portalu internetowym www.foto.com.pl oraz na łamach miesięcznika FOTO. Tam też zostaną opublikowane najlepsze prace wraz z listą laureatów.

Ponadto prace finalistów jak i laureatów będzie można podziwiać na wystawie w Muzeum Miasta Gdyni przy ul. Zawiszy Czarnego 1.

Konkurs został zorganizowany dla uczczenia 80-lecia powstania Gdyni.Dodatkowych informacji udziela:
Anna Piocha - Bucior
Kierownik Biura Prezydenta

tel. (58) 668-83-86/7
e-mail: biuro_prezydenta@gdynia.pl.

 

 

Regulamin konkursu - pobierz

Karta zgłoszenia - pobierz