Komunikaty

Budowa bus pasów na ulicy Morskiej

W związku budową BUS PASA na ulicy Morskiej w rejonie skrzyżowania z ulicą Mireckiego czynne są dwa pasy ruchu w kierunku Centrum. Skrzyżowanie ulicy Morskiej z ulicą Mireckiego pozostaje nadal zamknięte.

Wszystkich kierujących prosimy o dostosowanie się do tymczasowej organizacji ruchu.