Komunikaty

Awaria na estakadzie Kwiatkowskiego

9 kwietnia, w związku z zaistniałą awarią na estakadzie Kwiatkowskiego, zaszła konieczność zawężenia do jednego pasa ruchu głównej jezdni estakady w kierunku Obłuża w rejonie ul. Morskiej (przed łącznicą wjazdową z ul. Morskiej w kierunku Obłuża).

Jest to uszkodzenie nawierzchni bitumicznej jezdni i płyty pomostu na połączeniu starej części estakady z nową. W trybie natychmiastowym przystąpiono do naprawy. Będzie zajmowana kolejno prawa i lewa strona jezdni. W tym czasie ruch w miejscu awarii będzie odbywać się jednym pasem.

Konieczność naprawy zarówno warstw bitumicznych, jak i betonowej płyty pomostu powoduje, że naprawa będzie trwała ok. 3 tygodni.