SZUKAJ:

WYBIERZ KATEGORIĘ

WYBRANE KATEGORIE: - wszystkie -

Kalendarz wydarzeń

Odpowiedzialność zarządu z tytułu ochrony danych osobowych

Opis alternatywny 2017/uniwersalne/salvio_szkolenie.png
Kategoria: Miejsce wydarzenia: Początek: Koniec: Wstęp:
Przedsiębiorczość Pomorski Park Naukowo-Technologiczny - Gdynia, al. Zwycięstwa 96/98 wydarzenie archiwalne - Płatny, kup bilety

W jaki sposób zminimalizować odpowiedzialność związaną z ochroną danych osobowych z perspektywy pełnienia funkcji członka zarządu? W przypadku spółek kodeksu prawa handlowego, administratorem danych osobowych jest cała spółka. Sytuacja taka wiąże się z dodatkowymi obowiązkami dla członków zarządu, a także konsekwencjami grożącymi za ich nieprawidłowe wypełnianie. W ramach szkolenia organizatorzy wyjaśnią, w jaki sposób zminimalizować odpowiedzialność związaną z ochroną danych osobowych z perspektywy pełnienia funkcji członka zarządu.

Uczestnicy szkolenia będą…
• wiedzieli jaka odpowiedzialność grozi im z tytułu niedopełnienia obowiązków związanych z ochroną danych osobowych
• znali sposoby na minimalizację ryzyka grożącego za nieprawidłowe wypełnianie obowiązków
• potrafili pogodzić obowiązki związane z ochroną danych osobowych z regularną działalnością biznesową i codziennym kierowaniem przedsiębiorstwem

Szkolenie poprowadzi Konrad Mazur, praktykujący prawnik, ekspert w dziedzinie ochrony danych osobowych. Doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jego działalność dydaktyczna na Uniwersytecie obejmuje: wykład z prawa ochrony danych osobowych, autorski wykład poświęcony cyberprzestępczości, ćwiczenia dla studentów z podstaw prawa własności intelektualnej i prawa cywilnego. Już od drugiego roku studiów prawniczych interesuje się prawem nowych technologii, a szczególnie bliskie są mu prawne aspekty ochrony informacji. Konrad Mazur świadczy wsparcie prawne dla firm z sektora IT.