Co Nowego

Zgłoszenia do Nagrody im. kapitana Leszka Wiktorowicza za rok 2015

Opis alternatywny

01.02.2016 r.

Rozpoczęło się przyjmowanie nominacji do piątej edycji Nagrody im. Kapitana Leszka Wiktorowicza - wybitnego człowieka morza, budowniczego i wieloletniego komendanta „Daru Młodzieży", wychowawcy pokoleń polskich marynarzy. Nagroda została ustanowiona w celu uhonorowania wyjątkowych dokonań żeglarskich, osiągnięć w dziedzinie wychowania morskiego młodzieży lub kształtowania świadomości morskiej. Nagroda jest przyznawana za osiągnięcie w roku poprzednim.

Laureatem może być osoba fizyczna, grupa osób fizycznych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna. Nagrodę przyznaje kapituła w składzie:
- Mariusz Wiktorowicz, syn Kapitana
- przedstawiciele Bractwa Kaphornowców
- przedstawiciele Prezydenta Miasta Gdyni
- przedstawiciel Press Club Polska

regulamin 

formularz zgłoszeniowy

Nagrodę stanowią medal oraz kwota pieniężna w wysokości dziesięciu tysięcy złotych. Kandydatury można zgłaszać do 14 lutego 2016 r. Wyłonienie i ogłoszenie laureata nastąpi 18 lutego 2016 r. w Gdyni, a wręczenie nagrody w marcu 2016 r. w Warszawie.

Dotychczasowymi laureatami Nagrody im. Kapitana Leszka Wiktorowicza zostali:
- kpt. Janusz Zbierajewski (za rok 2011),
- kpt. Tomasz Ostrowski (za rok 2012),
- kpt. Andrzej Drapella (za rok 2013),
- kpt. Wojciech Maleika (za rok 2014).
Nagrodę Specjalną im. Kapitana Leszka Wiktorowicza otrzymał redaktor Bohdan Sienkiewicz (w roku 2014).