Zakłócenia w dostawie zimnej wody w nocy z 21 na 22 listopada w dzielnicach Karwiny, Wielki Kack, Dąbrowa, Dąbrówka Zakłócenia w dostawie zimnej wody w nocy z 21 na 22 listopada w dzielnicach Karwiny, Wielki Kack, Dąbrowa, Dąbrówka
Co Nowego

Rok 2015 rokiem Franciszki Cegielskiej

Opis alternatywny

02.01.2015 r.

Franciszka Cegielska, fot.: Łukasz GłowalaRok 2015 w Gdyni będzie rokiem Franciszki Cegielskiej - zadecydowali gdyńscy radni podczas sesji, która odbyła się 30 grudnia 2014 r. Co warte podkreślenia, rezolucja została przyjęta jednogłośnie, a pod jej projektem podpisali się wszyscy radni.
 
W przyszłym roku mija 15 lat od śmierci Franciszki Cegielskiej. Przez ten czas urodziły się kolejne pokolenia gdynian, które mogą już nie pamiętać byłej prezydent - argumentowała podczas sesji wiceprzewodnicząca gdyńskiej rady Joanna Zielińska. Warto zatem w tym miejscu przybliżyć postać Franki.

Franciszka Cegielska urodziła się we Francji, wychowała w Szczecinie, gdzie w 1970 roku ukończyła Wydział Mechaniczny Politechniki - pięć lat później studia podyplomowe na Politechnice Gdańskiej. Od 1973 r. była gdynianką. Jako wykładowca gdyńskiej Wyższej Szkoły Morskiej z powodów politycznych została zwolniona z pracy w 1987 r. 
 
Pod koniec lat 80-tych zorganizowała Komitet Obywatelski NSZZ "Solidarność", obejmując jego przewodnictwo. Dwukrotnie: w maju 1990 r. i w czerwcu 1994 r. w wyniku wyborów samorządowych została radną i prezydentem Gdyni. Należała do rozmaitych gremiów inicjujących i opiniujących akty prawne, które mają na celu umocnienie roli samorządu gminnego - przez dwie kadencje pełniła funkcję wiceprezesa Związku Miast Polskich, była członkiem Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego (zespołu ds. reformy służby zdrowia, zespołu ds. rozwoju regionalnego, zespołu zadaniowego ds. polityki strukturalnej w Polsce). Była orędowniczką coraz szerszego uczestnictwa w życiu społecznym organizacji pozarządowych. Jako jeden z czołowych polskich samorządowców była w latach 1992-94 delegatką do Rady Europy. Przewodniczyła Radzie Banku Komunalnego w Gdyni. Była także przewodniczącą Rady Politycznej Regionu Pomorskiego Ruchu "Stu".
 
W wyborach do Sejmu RP, we wrześniu 1997 r. została wybrana z listy AWS posłem Ziemi Gdańskiej. W Sejmie pełniła funkcję zastępcy przewodniczącego Komisji Finansów Publicznych, była członkiem Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, wiceprzewodniczącą Polsko-Izraelskiej Grupy Parlamentarnej, członkiem Polsko-Szwedzkiej Grupy Parlamentarnej, przedstawicielem Sejmu i Senatu na Konferencje Parlamentarne ds. Współpracy w Regionie Morza Bałtyckiego.

Po wyborach z 11 października 1998 r., w których uzyskała najwyższą liczbę głosów w województwie, została Przewodniczącą Sejmiku Wojewódzkiego. Pół roku później została mianowana Ministrem Zdrowia w rządzie Jerzego Buzka. W rankingach popularności polityków oceniano ją niezwykle wysoko, jako skutecznego menadżera, tytana pracy i kobietę sukcesu. W lutym 2000 r. Rada Miasta Gdyni przyznała Franciszce Cegielskiej najwyższe odznaczenie - "Medal imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego" - za wybitne zasługi dla Gdyni. 
 
Zmarła 22 października 2000 roku, przegrywając nierówną walkę ze śmiertelną chorobą, a jej pogrzeb zgromadził rzesze gdynian, którzy towarzyszyli Jej w ostatniej drodze na Cmentarz Witomiński.
 
Gdynianie darzyli Franciszkę Cegielską szacunkiem za mądrość, uczciwość, pracowitość, odwagę i szczerość, ale też - co już nie takie oczywiste wobec polityka - serdecznymi uczuciami i zaufaniem, którymi zwykle otacza się najbliższych - przyjaciół, rodzinę. Bo też i Franciszka kochała Gdynię i gdynian - z pasją, żarliwie, ponad wszystko. Pokochała nasze miasto i ono odwzajemniło się Jej miłością: pod Jej rządami rozkwitło. My byliśmy dumni, że Gdynia ma takiego Prezydenta, a ona, że jest Prezydentem Gdyni - czytamy w uzasadnieniu rezolucji.

fot. Łukasz Głowała