Zakłócenia w dostawie zimnej wody w nocy z 21 na 22 listopada w dzielnicach Karwiny, Wielki Kack, Dąbrowa, Dąbrówka Zakłócenia w dostawie zimnej wody w nocy z 21 na 22 listopada w dzielnicach Karwiny, Wielki Kack, Dąbrowa, Dąbrówka
Co Nowego

Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

Opis alternatywny

19.04.2016 r.

Informacja o wynikach rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Gdynia  rok szkolny 2016/17.
 
Przedszkola - ogółem liczba wolnych  miejsc rekrutacyjnych - 1171 (3699 dzieci będzie kontynuowało  edukację w swoim przedszkolu)
 
Oddziały przedszkolne szkół podstawowych - 1606 (294 dzieci będzie kontynuowało edukację w oddziale przedszkolnym dotychczasowej szkoły podstawowej)
 
Przedszkola - wyniki rekrutacji :
 
Zgłoszonych zostało 1612 dzieci w wieku 3 - 6 lat.
Przyjęto - 1113 dzieci, w tym:
742 - 3-latków 
248 - 4-latków 
113 - 5-latków 
10 - 6-latków  
 
Zostało 58 wolnych miejsc (w 9 przedszkolach).  

 
Nieprzyjętych zostało 441 dzieci, w tym:
435 - 3-letnich
6 - 4-letnich (wskazane było tylko 1 przedszkole) 
 
Ustawa o systemie oświaty zmieniła wiek rozpoczęcia obowiązku szkolnego na 7 lat, co spowodowało pozostawienie  w przedszkolach 489  dzieci 6-letnich na kolejny rok szkolny w celu kontynuacji rocznego przygotowania przedszkolnego. 

Powyższe  jest przyczyną braku miejsc dla  dzieci 3-letnich. Zgodnie z obowiązującym prawem samorządy muszą zapewnić dzieciom 6-letnim możliwość spełniania obowiązku przygotowania przedszkolnego, a dzieciom 5 i 4-letnim zagwarantować miejsce realizacji wychowania przedszkolnego. Dzieci 3 letnie prawo to nabędą od września 2017 roku.

 
Oddziały przedszkolne  w szkołach podstawowych - wyniki rekrutacji:
Wszystkie zgłoszone dzieci zostały przyjęte:
1068 dzieci,  w tym: 
101 - 5-latków
965  - 6-latków    
2 - 7-latków  
 
Pozostało jeszcze 538 wolnych miejsc.

Rodzice, których dzieci nie zostały przyjęte do żadnego z wybranych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do 21 kwietnia 2016 r. do godz. 15.00 mogą złożyć wniosek o przyjęcie do placówki, która dysponuje wolnymi miejscami. Takich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych jest w sumie 32. Łącznie dysponują 559 miejscami.

Wolne miejsca w gdyńskich przedszkolach samorządowych
(stan na 19 kwietnia 2016 r.)
Przedszkole nr 5
„Piąteczka"
 ul. Miodowa 16
81 - 558 Gdynia
 58 624 82 42
5 (2011)
Przedszkole nr 14 ul. Ks. St. Zawackiego 5
81 - 514 Gdynia   
 58 624 81 23  2 (2013)
Przedszkole nr 19 ul. Harcerska 4
81 – 425 Gdynia   
 58 622 12 42   7 (2013)
Przedszkole nr 23 ul. Sandomierska 3  
81-508 Gdynia     
 58 664 73 34  5 (2013)
Przedszkole nr 25  ul. A. Necla 14
81 - 377 Gdynia          
 58 620 18 28 4 (2013)
Przedszkole nr 42
„Pod Modrzewiem"
ul. Płk. Dąbka 199 A
81 - 155 Gdynia     
 58 625 08 96 2 (2013)
Przedszkole nr  43
„Jantarek”  
ul. Inż. J.Śmidowicza 59
81 - 127 Gdynia      
 58 625 32 85 4 (2013)
Przedszkole nr 46
„Jaś i Małgosia” 
ul. Pusta 9
81 - 078 Gdynia
 58 623 82 80  7 (2013)
18
(2013,
2012- gr. 5godz.)
Przedszkole nr 51 ul. Władysława IV 52
81 – 384 Gdynia
 58 620 85 03  3 (2011)
1 (2013)
Wolne miejsca w szkołach podstawowych w oddziałach przedszkolnych
(stan na 19 kwietnia 2016 r.)
SP 6 ul. Cechowa 22
81-197 Gdynia 
 58 625 40 25  
 4
SP 8 ul. Orłowska 27
81-522 Gdynia   
 58 624 84 62  5
SP 10 ul. Morska 192
81-205 Gdynia
 58 623 06 33   54
SP 11        ul. Wrocławska 52
81-547 Gdynia
 58 664 69 05     11
SP 12 ul. Stawna 4/6
81-629 Gdynia  
 58 624 23 63  18
SP 17 ul. Grabowo 12
81-265 Gdynia
 58 620 89 78  7
SP 20     ul. Starodworcowa 36
81-575 Gdynia  
 58 629 39 30   15
SP 21     ul. Jana z Kolna 1/3
81-351 Gdynia
 58 620 88 67   16
SP 23   ul. Grottgera 19
81-438 Gdynia  
 58 622 07 33  38
SP 26 ul. Tatrzańska 40
81-313 Gdynia  
 58 620 66 64  27
SP 29  ul. P. Ściegiennego 8
81-257 Gdynia 
 58 623 12 44    14
SP 31   ul. Chylońska 227
81-007 Gdynia
 58 782 11 51    50
SP 33 ul. Godebskiego 8
81-134 Gdynia 
 58 625 04 01    13
SP 34 ul. Cylkowskiego 5
81-465 Gdynia
 58 622 14 34     5
SP 35 ul. Uczniowska 1
81-647 Gdynia
 58 624 09 74    22
SP 37 ul. Wiczlińska 93
81- 577 Gdynia
 58 624 15 64   
 
  7
SP 39 ul. Adm. Unruga 88 a
81 - 166 Gdynia 
 58 625 09 71    43
SP 40 ul. Rozewska 33
81 - 055 Gdynia   
 58 623 25 88   11
SP 42 ul. L. Staffa 10
81- 575 Gdynia
 58 629 20 00   29
SP 43    ul. Porębskiego 21
81-155 Gdynia   
 58 625 57 08    27
SP 46   ul. Chwaszczyńska 26
81- 571 Gdynia   
 58 629 12 69           25
SP 47    ul. Nagietkowa 73
81-589 Gdynia
 58 629 00 37               39
 
SP 48 

ul. Jowisza 60
81- 601 Gdynia
58 621 40 34    21

Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni

1) Od 19 kwietnia do 21 kwietnia 2016 r. do godz. 15.00 - złożenie wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających wybór danego kryterium do przedszkola/oddziału przedszkolnego dysponującego wolnymi miejscami. Wydrukowany i wypełniony wniosek i dokumenty potwierdzające wybór danego kryterium należy w formie papierowej złożyć w placówce, która dysponuje wolnymi miejscami. W rekrutacji na wolne miejsca nie ma już logowania się w systemie - wniosek jest wprowadzany i potwierdzony przez placówkę. Rodzic może złożyć wniosek do więcej niż jednej z placówek - wówczas do każdej z nich składa wniosek i dokumenty potwierdzające spełniane kryteria w formie „papierowej".
2) 5 maja 2016 r. o godz. 15.00 - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych.
3) od 5 maja do 9 maja 2016 r. do godz. 17.00 - potwierdzenie przez rodzica kandydata woli zapisu dziecka w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane,
4) 11 maja 2016 r. o godz. 15.00 - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych.

Procedura odwoławcza:
1. Rodzicom dzieci nieprzyjętych do przedszkola/oddziału przedszkolnego przysługuje prawo wystąpienia do Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

2. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej. Na rozstrzygnięcie dyrektora danej placówki służy skarga do sądu administracyjnego.