Co Nowego

Podpisanie listu intencyjnego w sprawie powołania Gdyńskiej Rady Turystycznej

Opis alternatywny

18.02.2016 r.

W czwartek 18 lutego 2016 r. powołana została Gdyńska Rada Turystyczna, która funkcjonować będzie jako platforma współpracy promocyjnej i marketingowej pomiędzy Gdynią a podmiotami działającymi w branży turystycznej na terenie miasta. List intencyjny w tej sprawie podpisali prezydent Gdyni Wojciech Szczurek i 24 sygnatariuszy.

Prezydent Gdyni ogłasza powołanie Gdyńskiej Rady Turystycznej, fot. Agnieszka Wołowicz

To nowa inicjatywa gdyńskiego samorządu, która ma na celu przede wszystkim ustalenie ram ścisłej współpracy samorządu z firmami i instytucjami, działającymi bardzo blisko branży turystycznej lub w tej właśnie branży, zainteresowanymi rozwojem oferty turystycznej w Gdyni. Podstawowym zadaniem Rady będzie zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta.

Członkowie - Partnerzy Rady to m.in.: organizatorzy turystyki przyjazdowej, pobytów turystycznych, imprez i konferencji, przedsiębiorcy, uczelnie wyższe kształcące na kierunkach turystycznych, placówki muzealne, teatry i lokalny samorząd.

Cele takie jak - turystyczna promocja Gdyni, wsparcie lokalnego rozwoju gospodarczego, integracja podmiotów pracujących na rzecz rozwoju turystyki w mieście, czy tworzenie warunków do poszerzania oferty turystycznej - partnerzy realizować będą poprzez ścisłą współpracę, prowadzenie wspólnych akcji promocyjnych, czy działalność wydawniczą i wystawienniczą.

Skład rady ma charakter otwarty i może zostać rozszerzony o kolejnych członków, którzy mają pomysły, jak skutecznie promować walory turystyczne Gdyni.

fot. Agnieszka Wołowicz