Co nowego

Pierwsza portowa inwestycja w 2009 roku rozpoczęta

Opis alternatywny

08.01.2009 r.

W Porcie Gdynia, przy rondzie u zbiegu ulic Indyjskiej, Rotterdamskiej i Dokerów rozpoczyna się kolejna z zaplanowanych inwestycji drogowych. Dzięki modernizacji zespołu wjazdowego przy ul. Dokerów znacznie przyspieszona zostanie praca terminalu Ro-Ro.

Głównym celem remontu jest zautomatyzowanie procedury wjazdu i wyjazdu z terminalu Ro-Ro. Nowa brama wyposażona będzie w nowoczesne urządzenia skanujące pojazdy wjeżdżające i wyjeżdżające z terminalu, co pozwoli udokumentować m. in stan pojazdów i przewożonych przez nie ładunków. Te dane przesyłane będą do punku kontrolnego, gdzie na ich podstawie kontroler podejmie decyzję o wpuszczeniu lub niewpuszczeniu pojazdu na teren terminalu.

Przekazanie placu budowy wykonawcy - Portowemu Zakładowi Technicznemu S.A. nastąpiło 6 stycznia 2009 r., natomiast od 8 stycznia - dnia rozpoczęcia prac nastąpiły zmiany w organizacji ruchu drogowego. Wyznaczony został objazd dla tirów zmierzających na terminal Ro-Ro, który ilustruje załączona mapa.

Zakres prac obejmuje wymianę nawierzchni jezdni z asfaltowej na betonową, poszerzenie jezdni, budowę w pełni zautomatyzowanej bramy wjazdowo-wyjazdowej, muru oporowego oraz sygnalizacji świetlnej, jak również przesunięcie punktu kontrolnego w stronę terminalu. Prace będą prowadzone na odcinku około 96 metrów. Szacuje się, że prace potrwają do czerwca bieżącego roku. Koszt inwestycji, łącznie z zakupem i instalacją urządzeń, wyniesie ponad 2,1 mln zł.

Inwestorem jest Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A., wykonawcami: wspomniany Portowy Zakład Techniczny S.A. oraz belgijska firma Camco Technologies, która wyposaży stanowiska w niezbędny sprzęt elektroniczny.


Port - modernizacja zespołu wjazdowego przy ul. Dokerów