Co nowego

Odszedł profesor Jerzy Młynarczyk

Opis alternatywny uzytkownicy/d.patzer@gdynia.pl/prof._JerzyMlynarczyk.jpg

11.09.2017 r.

W sobotę 9 września pożegnaliśmy profesora Jerzego Młynarczyka. Profesora prawa, olimpijczyka, prezydenta Gdańska i posła na Sejm RP. Przez ostatnie 12 lat pełnił funkcję rektora w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu, gdzie skutecznie zarządzał jej rozwojem i  jednocześnie angażował się w działalność.
 

Życiorys Profesora jest bardzo bogaty. Ukończył studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. W młodości uprawiał koszykówkę i 112 razy wystąpił w reprezentacji Polski, w tym na Letnich Igrzyskach Olimpijskich w Rzymie w 1960.
 

Początkowo pracował jako radca prawny. Był profesorem doktorem habilitowanym nauk prawnych, a od 1958 uczył w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Sopocie. Od 1970 był pracownikiem naukowym Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W latach 80. kierował Instytutem Morskim, był też wykładowcą Światowego Uniwersytetu Morskiego.
 

W 2004 roku został Rektorem Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni. Specjalizował się w prawie morskim i międzynarodowym publicznym. Opublikował 14 książek i około 200 innych publikacji naukowych. W latach 1977–1981 pełnił funkcję prezydenta Gdańska. Sprawował też mandat posła na Sejm IV kadencji. Pracował w Komisji Ustawodawczej. Odznaczony: Srebrnym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim OOP.
 

Żegnamy człowieka prawego, wielkiego serca i wspaniałego szefa traktującego zarządzanie uczelnią jako przygodę przeżywaną wspólnie ze współpracownikami. O dużym szczęściu mogą mówić ci, którzy przez wiele lat byli Jego bliskimi współpracownikami, gdyż mogli czerpać z wielu doświadczeń i wielkiej mądrości.  Żegnamy wielkiego przyjaciela studentów, dla których uczestnictwo w Jego wykładach było wielkim przeżyciem intelektualnym i poznawaniem teoretycznych jak i praktycznych aspektów prawa. Niezwykłe talenty oratorskie łączył Profesor w sposób mistrzowski w ogromną wiedzą i wielkim doświadczeniem prawniczym, które zdobył w wielu organizacjach i instytucjach międzynarodowych. Odszedł od nas człowiek niezwykły! – wspomina w oświadczeniu Dr Tomasz Białas, Prorektor WSAiB im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni.


mat. pras. WSAiB